Partnerzy

Zgodnie z umową konsorcjum podpisaną w celu realizacji projektu pt. „Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym”, naszymi partnerami są:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – ośrodek kliniczny
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – ośrodek laboratoryjny
  • Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA – ośrodek laboratoryjny
  • Transition Technologies S.A. – partner analityczny