Klinika Neurologii i Epileptologii

Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD diagnozuje i leczy dzieci z różnymi chorobami układu nerwowego, w tym chorobami mózgu i rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i układu mięśniowego.

Działalność kliniczna

 • leczenie: chorób skórno-nerwowe, w tym szczególnie stwardnienia guzowatego; padaczki wczesnodziecięcej, szczególnie zespołu Westa; padaczki lekoopornej, w tym kwalifikowanej do leczenia operacyjnego, leczone dietą ketogenną oraz stymulatorem nerwu błędnego; chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza stwardnienia rozsianego; chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego; chorób neurometabolicznych; chorób nerwowo-mięśniowych u młodszych dzieci
 • wykorzystywanie dostępnych badań obrazowe (CT, MRI, SPECT), elektrofizjologiczne (EEG, wideoEEG, EMG, ENG, potencjały wywołane) oraz laboratoryjnyc h (biochemiczne, genetyczne, serologiczne, immunologiczne)
 • stosowanie terapii obejmujących wszelkie dostępne  w Polsce i uznane sposoby leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego, takich, jak: dieta ketogenna i modyfikowana dieta Atkinsa, stymulator nerwu błędnego i leczenie operacyjne, w tym leczenie operacyjne padaczki
 • udział  w europejskiej sieci EPI-CARE – sieć ośrodków referencyjnych zajmujących się leczeniem padaczki
 • prowadzenie  wszystkich dostępnych programów  lekowych w neurologii dziecięcej: leczenie stwardnienia rozsianego lekami pierwszej i drugiej linii, leczenie chorób układu nerwowego dożylnymi wlewami immunoglobulin, leczenie guzów mózgu w stwardnieniu guzowatym ewerolimusem. Klinika leczy także rdzeniowy zanik mięśni typu 1 nusinersenem w ramach programu wczesnego dostępu
 • prowadzenie badań  klinicznych  nowych leków oraz terapii niestandardowych  – współpraca z ekspertami polskimi i międzynarodowymi oraz Komisją Bioetyczną
 • współpraca z wieloma organizacjami pacjentów i ich rodzin oraz fundacjami zajmującymi się pomocą chorym dzieciom.

Działalność naukowa

 • prowadzenie szerokiej działalność edukacyjną dla lekarzy w trakcie specjalizacji, a także dla studentów medycyny i pracowników innych zawodów medycznych
 • prowadzenie kursów specjalizacyjnych dla neurologów dziecięcych oraz wykładów na kursach dla pediatrów i neurologów
 •  uczestnictwo w rozlicznych kursach doskonalących
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk klinicznych i podstawowych, dzięki szerokiej współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie, licznym grantom  naukowym oraz tworzonej przez lata atmosferze wsparcia dla młodych pracowników nauki.