Klinika Neurologii i Epileptologii

Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD diagnozuje i leczy dzieci z różnymi chorobami układu nerwowego, w tym chorobami mózgu i rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i układu mięśniowego.

Pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
 • dr hab. n. med. Dorota Dunin-Wąsowicz      
 • dr n. med. Tomasz Kmieć 
 • lek. med. Julita Borkowska
 • lek. med. Magdalena Kaczorowska-Frontczak             

Kierunki badań

Choroby rzadkie

 • Wczesnoniemowlęce encefalopatie padaczkowe. Diagnostyka obrazowa, diagnostyka genetyczna, biochemiczna, terapia
 • Epileptogeneza w stwardnieniu guzowatym. Diagnostyka padaczki lekoopornej, diagnostyka nawrotu padaczki po okresie remisji, badania podstawowe:  poszukiwanie biomarkerów epileptogenezy, stworzenie  modelu  organoidowego  dojrzewającego mózgu, badanie  nowych potencjalnych leków w tym modelu
 • Badanie wpływu leczenia  zmieniającego naturalny przebieg rdzeniowego zaniku mięśni na wzorzec ruchu i skład białkowy płynu mózgowo-rdzeniowego 
 • Badanie prewencji padaczki w stwardnieniu guzowatym przy zastosowaniu różnych leków o różnych mechanizmach działania

Nowe technologie i metody

 • Walidacja biomarkerów  epileptogenezy  wykrytych w projekcie EPISTOP w innych modelach padaczki

Wybrane projekty realizowane od 2013 roku

 • EPISTOP – Długoterminowe, prospektywne badanie oceniające kliniczne i molekularne biomarkery
  epileptogenezy w genetycznym modelu padaczki – stwardnieniu guzowatym, kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, 01.11.2013 r. – 30.04.2019 r.
 • UMO-2013/09/N/NZ7/02125 – Czynniki ryzyka rozwoju podwyściółkowych gwiaździakow olbrzymiokomórkowych w stwardnieniu guzowatym, lek. med. Julita Borkowska
 • UMO-2013/11/N/NZ4/02241 – Badanie immunologiczne biomarkerów padaczki lekoopornej i odpowiedzi na leczenie immunomodulujące z użyciem ACTH u dzieci, lek. med. Magdalena Kaczorowska-Frontczak
 • EPIMARKER – Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku Mtor, kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, 01.04.2017 r.-31.03.2021 r.
 • TIRCON 2 – Rekrutacja kwalifikujących się pacjentów do zestandaryzowanego rejestru pacjentów NBIA i badania naturalnego przebiegu choroby NBIA, a także banku materiału biologicznego NBIA, kierownik projektu: dr n. med. Tomasz Kmieć , 24.07.2017 r. – 31.12.2019 r.

Wybrane członkostwa

 • Neurologia Dziecięca
 • Klinika Pediatryczna
 • Medycyna Praktyczna – Pediatria
 • Neurologia Dziecięca