ECHO

Instytut od sierpnia 2018 roku stał się członkiem sieci ECHO (European Children’s Hospitals Organisation), jako organizacji skupiającej wiele europejskich szpitali pediatrycznych. W porozumieniu z pacjentami i ich rodzinami ECHO wykorzystuje wiedzę naukowców, klinicystów i menedżerów, aby wspierać opracowywanie i wdrażanie polityk opartych na wynikach badań naukowych w szpitalach dziecięcych w całej Europie. Tworząc unikalne środowisko do łączenia się ze szpitalami zajmującymi się podobnymi problemami, ECHO dąży do poprawy jakości i rozwoju usług oferowanych przez szpitale dziecięce. Aby osiągnąć postawione cele ECHO pracuje z zespołami zarządzającymi szpitalami, instytucjami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną, organizacjami z obszaru ochrony zdrowia i stowarzyszeniami pacjenckimi.