Skład Rady Naukowej

Rada Naukowa Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej. Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu, wg ustawy o instytutach badawczych Dz.U. 2010 nr 96, poz. 618 z późn. zm.

RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

 kadencja VIII na lata 2021-2024

PREZYDIUM

Przewodnicząca Rady Naukowej

Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI

Zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej

Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, IPCZD

Przewodniczący Komisji Nauki

Dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD

Przewodniczący Rady Ordynatorów

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, IPCZD

Przewodnicząca Komisji Koordynacji Egzaminów Doktorskich oraz Kształcenia Podyplomowego

Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD

POZOSTALI CZŁONKOWIE

Dr n. med. Piotr Buda, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski, NIL

Prof. dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior, NIO-PIB

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, IMID

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, NIKard

Dr hab. n. med. Hor Ismail, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, CMKP

Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, UM w Poznaniu

Prof. dr n. med. Elżbieta Jurkiewicz, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński, WUM

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś, IPCZD

Dr hab. n. med. Maria Małgorzata Kowalska, prof. NIO-PIB

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, NIKard

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn, UM w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, GUMed

Dr hab. n. med. Bogumiła Litwińska, prof. NIZP-PZH

Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera, GCZD

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska, WUM

Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak, WUM

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz, IPCZD

Dr hab. n. med. Małgorzata Pac, prof. IPCZD

Dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH

Prof. dr hab. n. med. Maciej Pronicki, IPCZD

Dr n. med. Dariusz Rokicki, IPCZD

Dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek, prof. ICZMP

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, SUM

Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, CMKP

Dr hab. n. med. Joanna Trubicka, prof. IPCZD

PRZEDSTAWICIEL MNISW

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czuderna, GUMed