Skład Rady Naukowej

Rada Naukowa Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej. Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu, wg ustawy o instytutach badawczych Dz.U. 2010 nr 96, poz. 618 z późn. zm.

RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

 kadencja VII na lata 2017-2021

PREZYDIUM

Przewodnicząca Rady Naukowej

dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI

 Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej

Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski, IPCZD

Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, IPCZD

Przewodniczący Komisji Nauki

Dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD

Przewodniczący Rady Ordynatorów

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, IPCZD

Przewodnicząca Komisji Koordynacji Egzaminów Doktorskich oraz Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, IPCZD

POZOSTALI CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska, IPCZD

Dr hab. n. med.  Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, IPCZD

Dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, prof. IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski, NIL

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior, COI

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, IMID

Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, UM w Poznaniu

Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński, WUM

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś, IPCZD

Dr hab. n. med. Maria Małgorzata Kowalska, prof. COI

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, IK

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn, UM w Białymstoku

Dr hab. n. med. Bogumiła Litwińska, prof. NIZP-PZH

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, GCZD

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska, WUM

Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak, WUM

Dr n. med. Marek Migdał, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, UM w Łodzi

Dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH

Dr hab. n. med. Sylwester Prokurat, prof. IPCZD

Dr hab. n. med. Maciej Pronicki, prof. IPCZD

Dr n. med. Dariusz Rokicki, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, IPCZD

Dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek, prof. ICZMP

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, SUM

Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, IK

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, PUM