Skład

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – IPCZD

Z-ca Przewodniczącego KB

mgr praw. Marcjanna Dębska, adwokat

Pozostali członkowie

dr n. med. Ludmiła Bacewicz – IPCZD

prof. dr hab. n med. Wiesława Grajkowska – IPCZD

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – ksiądz

dr n. med. Anna Cieślik – farmaceuta

dr hab. n. med. Piotr Gutkowski – IPCZD