Skład

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – IPCZD

Z-ca Przewodniczącego KB

dr n. praw. Jan Lipski, adwokat

Pozostali członkowie

dr n. med. Ludmiła Bacewicz – IPCZD

prof. dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska – IPCZD

ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka prof. UKSW – ksiądz

dr n. med. Anna Cieślik – farmaceuta

dr hab. n. med. Piotr Gutkowski – IPCZD

dr hab. n. med. Piotr Buda – IPCZD

lek.med. Przemysław Łaniewski-Wołłk – IPCZD

lek. med. Magdalena Ogrodnik – IPCZD

dr hab. n. med. Łukasz Obrycki – IPCZD