Skład

Przewodniczący KB

dr hab. n med. Sylwester Prokurat, prof. IPCZD

Z-ca Przewodniczącego KB

mgr praw. Marcjanna Dębska, adwokat

Pozostali członkowie

dr hab. n med. Wiesława Grajkowska, prof. IPCZD

prof. dr hab. Jacek Hołówka, filozof

lek med. Jacek Rubik

dr n. med. Ludmiła Bacewicz, IPCZD

prof. dr hab. n med. Krystyna Chrzanowska, IPCZD

prof. dr hab. n med. Andrzej Piotrowski, IPCZD

dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS, psycholog

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, IPCZD

ks. Paweł Smierzchalski, teolog, Duszpasterstwo Służby Zdrowia

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska, IPCZD

prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz, lekarz (chirurg, transplantolog kliniczny), WUM, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie

mgr piel. Ewa Szkiela, pielęgniarka

mgr farm. Bożena Tondys