Skład

Przewodniczący KB

dr hab. n med. Sylwester Prokurat, prof. nadzw IPCZD

Z-ca Przewodniczącego KB

mgr praw. Marcjanna Dębska, adwokat

Pozostali członkowie

prof. dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, IPCZD

lek med. Jacek Rubik, IPCZD

dr n. med. Ludmiła Bacewicz, IPCZD

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, IPCZD

ks. Paweł Smierzchalski, teolog, Duszpasterstwo Służby Zdrowia

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska, IPCZD

mgr piel. Ewa Szkiela, pielęgniarka

prof. dr hab. n hum Paweł Łuków, etyk

dr n med. Anna Cieślik, farmaceuta