Skład

Przewodnicząca KB

Dr hab. n med. Wiesława Grajkowska, prof. IPCZD

Z-ca Przewodniczącej KB

Mgr praw. Marcjanna Dębska, adwokat

Pozostali członkowie

Prof. dr hab. Jacek Hołówka, filozof

Dr hab. n med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, prof. IPCZD

Dr n. med. Ludmiła Bacewicz, IPCZD

Prof. dr hab. n med. Krystyna Chrzanowska, IPCZD

Prof. dr hab. n med. Andrzej Piotrowski, IPCZD

Dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS, psycholog

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, IPCZD

Ks. Paweł Smierzchalski, teolog, Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Dr n. med. Małgorzata Łyszkowska, IPCZD

Prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz, lekarz (chirurg, transplantolog kliniczny), WUM, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie

Dr hab. n med. Sylwester Prokurat, prof. IPCZD

Mgr. piel. Ewa Szkiela, pielęgniarka

Mgr. farm. Bożena Tondys