Punkty edukacyjne

Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarze i lekarze dentyści mają zarówno prawo jak i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

Formy doskonalenia zawodowego oraz liczbę tzw. „punktów edukacyjnych” jakie można uzyskać za ich realizację oraz sposób weryfikacji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Poniżej przedstawiamy Państwu załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016r. (poz.1327) zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1327) z liczbą punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego.

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

ul.Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Tel. (22) 559 13 10, (22) 559 13 44

ul. Nowogrodzka 62a (VI piętro), 02-002 Warszawa

tel. 22 313 19 70, 22 313 19 75, fax 22 313 19 65 lub adres e-mail : odz@oilwaw.org.pl

 Do pobrania: Załącznik do rozporządzenia