Stopień doktora habilitowanego

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IPCZD

Tryb postępowania w sprawie nadania w IPCZD stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IPCZD dr n. med. Marty Wysockiej-Mincewicz

Osiągnięcie naukowe: ,,Analiza czynników ryzyka rozwoju zmian na dnie oka u dzieci z cukrzycą typu 1 ocenianych za pomocą optycznej koherentnej tomografii i optycznej koherentnej tomografii angiografii”

Dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Dyscyplina: nauki medyczne

Nadanie stopnia: w trakcie

Wszczęcie postępowania: 5 września 2022 r.

Dokumenty:

Wniosek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Uchwała Rady Naukowej w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

Recenzje:

Prof. Agnieszka Zmysłowska

Dr hab. Agnieszka Kubicka-Trząska

Dr hab. Grażyna Wróbel

Dr hab.  Mariusz Dąbrowski