E-learning – szkolenia

Członków i pracowników komisji bioetycznych, lekarzy badaczy oraz wszystkie inne osoby biorące udział w realizacji badań klinicznych oraz innych medycznych badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi zapraszamy do udziału w internetowym kursie z etyki badań naukowych.

Naczelna Izba Lekarska podkreśla, że Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) poleca e-KURS – Etyka Badań Naukowych z Udziałem Ludzi (Szkolenia i Dokumenty Dotyczące Oceny Etycznej Badań Biomedycznych) jako materiał szkoleniowy.
Dostępne są cztery Moduły Szkoleniowe (w języku polskim):
1 – Wprowadzenie do etyki badań naukowych
2.1 – Etyczna ocena badania naukowego,
3.1 – Świadoma zgoda oraz
3.2 – Dobra Praktyka Kliniczna.
Kurs można zrealizować w dowolnym czasie i terminie  – niezbędnym jest posiadanie dostępu do Internetu. Po ukończeniu każdego Modułu kursant otrzyma Dyplom.
Naczelna Izba Lekarska akredytowała ww kurs. Każdy lekarz, który posiada Dyplom ukończenia choć jednego Modułu powinien zgłosić się do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej celem uzyskania punktów akredytacyjnych – po 6 punktów za każdy Moduł – łącznie 24 punkty edukacyjne.

Link do e-kursu: https://www.nil.org.pl/dzialalnosc/osrodki-naczelnej-izby-lekarskiej/orodek-bioetyki/etyka-w-badaniach-naukowych/test

Kurs dostępny jest na stronie: http://elearning.trree.org

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych kursów dostępnych na platformie e-lerningowej dla pracowników naszego Instytutu zakupionej w ramach realizacji projektu Dzieciaki Mazowsza (http://dzieciakimazowsza-edu.czd.pl/4ses/servlet/MainServlet).

Tematyka kursów:

01 – Zespół nerczycowy,

02 – Transplantacja nerki,

03 – Zaburzenia karmienia,

04 – Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby,

05 – Choroba refluksowa żołądka,

06 – Nieswoiste choroby zapalne jelit – diagnostyka i leczenie, szczególne problemy diagnostyczne i terapeutyczne wczesnych zachorowań,

07 – Zaparcia stolca u dzieci,

08 – Ciało obce w przewodzie pokarmowym,

09 – Chemiczne oparzenia przełyku,

10 – Ostra niewydolność wątroby,

11 – Cholestazy niemowlęce,

12 – Nieprawidłowe próby wątrobowe,

13 – Diety specjalistyczne w pediatrii,

14 – Zmiany ogniskowe w wątrobie u dzieci,

15 – Żywienie niemowląt.

W sprawie uzyskania dostępu do kursów prosimy o kontakt z p. Dianą Wiśniewską , tel. 77 05, e-mail:  d -dot- wisniewska -at- ipczd -dot- pl