Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej IPCZD w 2020 roku:

styczeń:

22.01.2020 r.

luty:

26.02.2020 r.

marzec:

25.03.2020 r. – odwołane

kwiecień:

22.04.2020 r.

maj:

27.05.2020 r.

czerwiec:

24.06.2020 r.