Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej IPCZD w 2020 roku:

styczeń:

22.01.2020 r.

luty:

26.02.2020 r.

marzec:

25.03.2020 r. – odwołane

kwiecień:

22.04.2020 r.

maj:

27.05.2020 r.

czerwiec:

24.06.2020 r.

wrzesień:

23.09.2020 r. – posiedzenie przeniesione na 07.10.12

październik:

28.10.2020 r.

listopad:

25.11.2020 r.

grudzień:

16.12.2020 r.