Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej IPCZD w 2023 roku:

Styczeń:

18.01.2023, on–line o godz. 12:00

Luty:

15.02.2023, on–line o godz. 12:00

Marzec:

15.03.2023, on–line o godz. 12:00

Kwiecień:

19.04.2023, on–line o godz. 12:00

Maj:

17.05.2023, on–line o godz. 12:00

Czerwiec:

28.06.2023, on–line o godz. 12:00

Wrzesień:

12.09.2023, on–line o godz. 12:00

Październik:

18.10.2023, on–line o godz. 12:00

Listopad:

15.11.2023, on–line o godz. 12:00

Grudzień:

20.12.2023, on-line o godz. 12:00