Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej IPCZD w 2019 roku:

styczeń:

23.01.2019 r.

luty:

20.02.2019

marzec:

20.03.2019 r.

kwiecień:

24.04.2019 r.

maj:

22.05.2019 r.

czerwiec:

12.06.2019 r.

wrzesień:

11.09.2019 r.

październik:

16.10.2019 r.

listopad:

20.11.2019 r.

grudzień:

11.12.2019 r.