Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej IPCZD w 2021 roku:

Wrzesień:

22.09 2021 r.

Październik:

27.10.2021 r.

Listopad:

24.11.2021 r.

Grudzień:

15.12.2021 r.

Spotkania w formie on-line.