Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej IPCZD w 2021 roku:

styczeń:

27.01.2021 r.

luty:

24.02.2021 r.