Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej IPCZD w 2021 roku:

styczeń:

27.01.2021 r.

luty:

24.02.2021 r.

kwiecień:

28.04.2021 r.

maj:

26.05.2021 r.

czerwiec:

23.06.2021 r.