Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej IPCZD w 2022 roku:

Styczeń:

19.01.2022 r.

Luty:

16.02.2022 r.

Marzec:

16.03.2022 r.

Kwiecień:

20.04.2022 r.

Maj:

18.05.2022 r.

Czerwiec:

22.06.2022 r.