Elastografia dynamiczna

Miło nam poinformować, że Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” otrzymał dotację celową na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo – badawczej pn. „Aparat do elastografii dynamicznej wraz z oprogramowaniem oraz głowicami”. Inwestycja w 100% zostanie zrealizowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wartość kosztorysowa ustalona na dzień zawarcia umowy wynosi 718 000,00 zł. Zakup zostanie zrealizowany dla Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii.

Rozpoznanie choroby wątroby u dzieci wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki uwzględniającej badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, obrazowe a również nierzadko badania inwazyjne, do których zalicza się biopsję wątroby. Biopsja wątroby uznawana jest za złoty standard w diagnostyce wielu chorób watroby (m.in. niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby) i służy monitorowaniu ich przebiegu. Jako metoda wysoce inwazyjna, biopsja wątroby związana jest jednak z wystąpieniem powikłań, szczególnie u dzieci. Stąd trwają poszukiwania nieinwazyjnych metod oceny stłuszczenia i włóknienia wątroby. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi elastografia dynamiczna, która jest nieinwazyjną metodą służącą do ilościowej oceny stłuszczenia i włóknienia wątroby. Dotychczas wykazano jej przydatność w diagnostyce wielu przewlekłych chorób wątroby o różnej etiologii głównie u dorosłych. Wyniki naszych badań wykazują na bardzo dobrą korelację wyników włóknienia i stłuszczenia wątroby ocenianym za pomocą elastografii dynamicznej i biopsji wątroby w wybranych chorobach wątroby u dzieci.

Projekty prowadzone przez zespół Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii dotyczą chorób o wzrastającej częstości występowania lub wręcz stanowiących zagrożenia cywilizacyjne jak np. niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby związana z otyłością. Wyniki przeprowadzanych badań z użyciem elastografii dynamicznej mają służyć wyjaśnieniu podłoża patofizjologicznego uszkodzenia wątroby, jak również ustaleniu skutecznej profilaktyki i leczenia schorzeń, które stanowią narastający problem zdrowia publicznego w Polsce i na świecie. Elastografia dynamiczna staje się standardem w ośrodkach europejskich i warunkiem skutecznej profilaktyki i leczenia chorób wątroby. W aspekcie klinicznym zastosowanie elastografii dynamicznej pozwala na przyspieszenie oraz ograniczenie inwazyjności diagnostyki dzieci z chorobami wątroby, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu hospitalizacji, ograniczenia powikłań i zmniejszenia kosztów systemu opieki zdrowotnej.

Możliwość wykorzystania infrastruktury w ramach współpracy z innymi podmiotami:

– międzynarodowa współpraca naukowa przy tworzeniu i rozwijaniu Europejskiego Pediatrycznego Rejestru Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby (EU-PNAFLD); European Association Study of the Liver, ośrodek prowadzący – University of Cambridge, Wlk. Brytania;

– współpraca z Zakładem Genetyki, Instytut Onkologii w Warszawie w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym”;

– współpraca z Zakładem Immunologii Collegium Medicum w Bydgoszczy w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym”;

– współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim w Homburgu, Niemcy w zakresie badań genetycznych w ramach grantów wewnętrznych Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka: „Nieinwazyjna ocena stłuszczenia i włóknienia wątroby u otyłych pacjentów wykorzystująca pomiary elastograficzne i czynniki genetyczne” oraz „Ocena częstości występowania stłuszczenia i włóknienia wątroby u pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz wpływ czynników genetycznych”;

– współpraca z Instytutem Kardiologii w Aninie w ramach badań oceniających uszkodzenie wątroby po operacjach kardiochirurgicznych i przed kwalifikacją do przeszczepienia serca;

– w planach jest wieloośrodkowa współpraca międzynarodowa przy wyznaczaniu wartości referencyjnych elastografii dynamicznej w przewlekłych chorobach wątroby u dzieci – ośrodki hepatologii dziecięcej Wlk. Brytania, Francja, Niemcy;

– planowane jest przeprowadzenie kolejnych badań oceniających związek zaburzeń mikrobioty jelitowej, bariery jelitowej z uszkodzeniem wątroby (w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki);

– w ramach współpracy z krajowymi ośrodkami pediatrycznymi planowane jest podtrzymanie dotychczasowego wykorzystania elastografii dynamicznej w zakresie diagnostyki i monitorowania przebiegu chorób przewlekłych wątroby takich jak NAFLD, choroba Wilsona, zapalenie wątroby, mukowiscydoza, niedobór alfa-1 antytrypsyny;

– w planach we współpracy z ośrodkami europejskimi – zastosowanie elastrografii dynamicznej celem monitorowania czynności graftu u pacjentów po przeszczepieniu wątroby.