O komisji

Komisja Bioetyczna przy Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (pierwsza nazwa: Komitet Etyki) została powołana jako jedna z pierwszych w Polsce w 1984 r. przez ówczesnego Dyrektora, Panią Prof. dr hab. med. Marię Goncerzewicz. Pierwszym Przewodniczącym Komitetu Etyki był, nie żyjący już, Pan Prof. dr hab. med. Bolesław Górnicki, znany powszechnie w Polsce i za granicą zasłużony humanista i etyk. W latach 1991-2002 Komitetowi Etyki przewodniczyła Pani Prof. dr hab. med. Maria Goncerzewicz. W latach 2003-2011 Komisji Bioetycznej przewodniczyła Pani Prof. dr hab. med. Bogumiła Milewska-Bobula.


Od 2003 r. używana jest nazwa Komisja Bioetyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1999 r., które to Rozporządzenie reguluje również skład osobowy Komisji pod względem zawodowym.

Komisja Bioetyczna powoływana jest przez Dyrektora Instytutu na 3-letnią kadencję na mocy Zarządzenia z równoczesnym określeniem zasad działania wydanym w postaci Regulaminu zawierającym międzynarodowe i lokalne przepisy prawne. Działania Komisji Bioetycznej przy IPCZD cechują się niezależnością, fachowością, pluralizmem i przejrzystością.

Ocenie Komisji podlegają:

  • badania kliniczne
  • badania statutowe, własne itp.
  • granty NCN, UE i inne
  • prace doktorskie i habilitacyjne.

W odniesieniu do badań, zwłaszcza badań klinicznych, Komisja prowadzi ich ocenę etyczną i naukową oraz sprawuje nadzór na przebiegiem, gdyż zadaniem Komisji jest przede wszystkim zapewnienie ochrony uczestnikom badania jak też uzyskanie wysokiej jakości badań.

Kontakt

Regulamin Pracy Komisji Bioetycznej