Terminy posiedzeń

  • 17 stycznia 2019
  • 21 lutego 2019
  • 21 marca 2019
  • 18 kwietnia 2019
  • 16 maja 2019
  • 13 czerwca 2019
  • 9 września 2019
  • 17 października 2019
  • 21 listopada 2019
  • 19 grudnia 2019