Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2021 r.:

  • 18 listopada
  • 25 listopada – dodatkowe
  • 9 grudnia

Miejsce: budynek F, I piętro, sala konferencyjna 117 Al. Dzieci Polskich 20; 04-730 Warszawa

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2022 r.:

  • 27 stycznia
  • 17 lutego
  • 17 marca
  • 14 kwietnia
  • 12 maja
  • 9 czerwca

Miejsce: budynek F, I piętro, sala konferencyjna 117 Al. Dzieci Polskich 20; 04-730 Warszawa