Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2020 r.:

 • 23 stycznia
 • 20 lutego
 • 19 marca – ODWOŁANE
 • 16 kwietnia
 • 14 maja
 • 25 czerwca
 • 17 września
 • 15 października
 • 19 listopada
 • 17 grudnia

Miejsce: budynek F, I piętro, sala konferencyjna 117 Al. Dzieci Polskich 20; 04-730 Warszawa

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2021 r.:

 • 14 stycznia
 • 11 lutego
 • 11 marca
 • 22 kwietnia
 • 20 maja

Miejsce: budynek F, I piętro, sala konferencyjna 117 Al. Dzieci Polskich 20; 04-730 Warszawa