Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2023 r.:

  • 12 stycznia
  • 9 lutego
  • 16 marca
  • 27 kwietnia
  • 25 maja
  • 29 czerwca
  • 28 września
  • 26 października
  • 16 listopada
  • 14 grudnia

Miejsce: budynek F, I piętro, sala konferencyjna 117 Al. Dzieci Polskich 20; 04-730 Warszawa