Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2020 r.:

  • 23 stycznia
  • 20 lutego
  • 19 marca – ODWOŁANE
  • 16 kwietnia
  • 14 maja
  • 25 czerwca
  • 17 września
  • 15 października
  • 19 listopada
  • 17 grudnia

Miejsce: budynek F, I piętro, sala konferencyjna 117 Al. Dzieci Polskich 20; 04-730 Warszawa