Stopień doktora

 1. lek. Anna Malinowska
 2. Tytuł pracy doktorskiej: Analiza stężeń wybranych interleukin  pro- i przeciwzapalnych oraz adipomiokiny iryzyny w surowicy krwi u dzieci w wieku przedpokwitaniowym z somatotropinową niedoczynnością przysadki –i w trakcie leczenia hormonem wzrostu
 3. Promotor: dr hab. Mieczysław Szalecki, prof. UJK
 4. Promotor II: dr hab. n. med. Roman Janas, prof. IPCZD (śp.)
  • streszczenie (pdf)
  • recenzja nr 1 (pdf) dr hab. n. med. Beata Pyrżak, WUM
  • recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora, SUM
 1. lek. Marcin Osiecki
 2. Tytuł pracy doktorskiej:  Ocena skuteczności leczenia cyklosporyną A we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz autoimmunizacyjnym zapaleniu wątroby u dzieci w materiale IPCZD
 3. Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kierkuś
 4. Promotor pomocniczy: dr n. med. Maciej Dądalski
  • streszczenie (pdf)
  • recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski, Uniwersytet Rzeszowski
  • recenzja nr 2 (pdf) dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik, Uniwesytet Medyczny we Wrocławiu
 1. lek. Patryk Lipiński
 2. Tytuł pracy doktorskiej: Charakterystyka wybranych chorób metabolicznych z dominującą ekspresją w wątrobie
 3. Promotor:  prof. dr hab. Anna Tylki-Szymańska
  • streszczenie (pdf)
  • recenzja nr 1 (pdf) dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, GUM
  • recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht, WUM