Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w IPCZD

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w IPCZD

lek. Jędrzej Sarnecki

Data obrony: 12 maja 2022 r.

Tytuł pracy doktorskiej: Ocena elastyczności aorty piersiowej w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów pediatrycznych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Promotor: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr n. med. Paweł Wieczorek

lek. Jacek Rubik

Data obrony: 28 października 2021 r.

Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ stężenia takrolimusu oznaczanego przed kolejną dawką na odległą czynność przeszczepu nerki u dzieci mierzoną szacowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (EGFR)

Promotor: prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr n. med. Magdalena Durlik

recenzja nr 3 (pdf)prof. dr hab. n med. Alicja Dębska-Ślizień   ​

lek. Mikołaj Danko

Data obrony: 28 października 2021 r.

Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ mieszaniny żywieniowej o zwiększonej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcję wątroby u dzieci pozostających na przewlekłym żywieniu

Promotor: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. Ewa Toporowska-Kowalska 

mgr Anna Bogdańska

Tytuł pracy doktorskiej: Ocena hipoglikozylacji transferyny metodą elektroogniskowania jako biomarkera w diagnostyce pierwotnych i wtórnych zaburzeń glikozylacji białek

Promotor:  prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Grzegorz Węgrzyn

recenzja nr 2 (pdf) dr hab. n med. Agnieszka Ługowska prof. IPiN

recenzja nr 3 (pdf) prof. dr hab. n med. Mirosław Bik-Multanowski

lek. Grzegorz Kowalewski

Tytuł pracy doktorskiej: Ocena wybranych czynników ryzyka wystąpienia przewlekłej choroby nerek u dzieci w odległym czasie po przeszczepieniu wątroby

Promotor:  prof. dr hab. n. med. Marek Szymczak

Promotor pomocniczy: dr n. med. Dorota Broniszczak

recenzja nr 1 (pdf)  prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
recenzja nr 2 (pdf)  prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż

lek. Katarzyna Pręgowska

Tytuł pracy doktorskiej: Analiza okresu repolaryzacji u dzieci z zespołem wydłużonego QT

Promotor:  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska

Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Miszczak-Knecht

recenzja nr 1 (pdf)   prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll
recenzja nr 2 (pdf)  prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski

lek. Agnieszka Bogusz-Wójcik

Tytuł pracy doktorskiej: Ocena endokrynologiczna dzieci z zespołem Shwachmana – Diamonda

Data obrony: 16 września 2021 r.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki

                    prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. n. med. Andrzej Kędzia​

lek. Elwira Kołodziejczyk

Tytuł pracy doktorskiej: Retrospektywna ocena wartości diagnostycznej MRCP w porównaniu do ECPW u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki

Data obrony: 11 lutego 2021 r.

Promotor: dr hab. n. med. Grzegorz Oracz prof. IPCZD

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc

recenzja nr 2 (pdf) dr hab. n. med. Michał Lipiński

lek. Anna Wiernicka

Temat rozprawy: ,,Analiza częstości oraz czynników ryzyka wystąpienia powikłań żywienia dojelitowego po zabiegu wyłonienia PEG metodą endoskopową u dzieci – wieloośrodkowe, prospektywne badanie z randomizacją

Data obrony: 15 października 2020 r

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kierkuś

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. Bartosz Korczowski UM w Rzeszowie

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska UM w Lublinie

lek. Monika Zając-Mnich

Temat rozprawy: Analiza występowania zależnych od wieku odmienności w budowie szyszynki na podstawie przeglądowych badań rezonansu magnetycznego mózgu u dzieci  i młodzieży”

Data obrony: 15 października 2020 r.

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jurkiewicz

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. Anna Walecka PUM w Szczecinie

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. Jan Baron SUM w Katowicach

lek. Łukasz Obrycki

Tytuł pracy doktorskiej: Ocena częstości występowania nadciśnienia tętniczego rzekomego i ryzyka z nim związanego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Litwin.

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Narodowy Instytut Kardiologii

recenzja nr 2 (pdf) dr hab. n. med. Jacek Wolf, GUM

lek. Anna Malinowska

Tytuł pracy doktorskiej: Analiza stężeń wybranych interleukin  pro- i przeciwzapalnych oraz adipomiokiny iryzyny w surowicy krwi u dzieci w wieku przedpokwitaniowym z somatotropinową niedoczynnością przysadki –i w trakcie leczenia hormonem wzrostu

Promotor: dr hab. Mieczysław Szalecki, prof. UJK

Promotor II: dr hab. n. med. Roman Janas, prof. IPCZD (śp.)

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) dr hab. n. med. Beata Pyrżak, WUM

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora, SUM

lek. Marcin Osiecki

Tytuł pracy doktorskiej:  Ocena skuteczności leczenia cyklosporyną A we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz autoimmunizacyjnym zapaleniu wątroby u dzieci w materiale IPCZD

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kierkuś

Promotor pomocniczy: dr n. med. Maciej Dądalski

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski, Uniwersytet Rzeszowski

recenzja nr 2 (pdf) dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik, Uniwesytet Medyczny we Wrocławiu

lek. Patryk Lipiński

Tytuł pracy doktorskiej: Charakterystyka wybranych chorób metabolicznych z dominującą ekspresją w wątrobie

Promotor:  prof. dr hab. Anna Tylki-Szymańska

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, GUM

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht, WUM

lek. Dorota Bulsiewicz

Tytuł pracy doktorskiej: ,,Czynniki ryzyka a efekty leczenia ciężkich postaci retinopatii wcześniaków”.

Promotor: dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska prof. IPCZD

Streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) dr hab M. Rutkowska prof. IMiD

recenzja nr 2 (pdf) dr hab I. Maruniak-Chudek prof. SUM

lek. Joanna Sieczkowska-Gołub

Tytuł pracy doktorskiej: ,,Enterografia rezonansu magnetycznego w ocenie zmian strukturalnych u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit”

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) dr hab M. Rutkowska prof. IMiD

recenzja nr 2 (pdf) dr hab I. Maruniak-Chudek prof. SUM

lek. Katarzyna Bałaż

Tytuł pracy: ,,Ocenaautotransplantacji nerki jako chirurgicznego sposobu leczenia nadciśnienia naczyniowo-nerkowego u dzieci z izolowanym zwężeniem tętnic nerkowych”. Promotorem jest dr hab. Hor Ismail

Promotorem pomocniczym jest dr n. med. Marek Stefanowicz

Data obrony: 20 maja 2021 r.

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz

recenzja nr 2 (pdf)  dr hab. n. med. Maciej Bagłaj​

lek. Dorota Wicher

Tytuł pracy: ,,Ocena czynności wątroby u pacjentów z autosomalną recesywną wielotorbielowatością nerek”.

Promotorem jest prof. dr hab. Irena Jankowska

Data obrony: 20 maja 2021 r.

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Anna Liberek

recenzja nr 2 (pdf)  dr hab. n. med. Bartosz Korczowski