Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w IPCZD

lek. Łukasz Obrycki

Tytuł pracy doktorskiej: Ocena częstości występowania nadciśnienia tętniczego rzekomego i ryzyka z nim związanego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Litwin.

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Narodowy Instytut Kardiologii

recenzja nr 2 (pdf) dr hab. n. med. Jacek Wolf, GUM

lek. Anna Malinowska

Tytuł pracy doktorskiej: Analiza stężeń wybranych interleukin  pro- i przeciwzapalnych oraz adipomiokiny iryzyny w surowicy krwi u dzieci w wieku przedpokwitaniowym z somatotropinową niedoczynnością przysadki –i w trakcie leczenia hormonem wzrostu

Promotor: dr hab. Mieczysław Szalecki, prof. UJK

Promotor II: dr hab. n. med. Roman Janas, prof. IPCZD (śp.)

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) dr hab. n. med. Beata Pyrżak, WUM

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora, SUM

lek. Marcin Osiecki

Tytuł pracy doktorskiej:  Ocena skuteczności leczenia cyklosporyną A we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz autoimmunizacyjnym zapaleniu wątroby u dzieci w materiale IPCZD

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kierkuś

Promotor pomocniczy: dr n. med. Maciej Dądalski

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski, Uniwersytet Rzeszowski

recenzja nr 2 (pdf) dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik, Uniwesytet Medyczny we Wrocławiu

lek. Patryk Lipiński

Tytuł pracy doktorskiej: Charakterystyka wybranych chorób metabolicznych z dominującą ekspresją w wątrobie

Promotor:  prof. dr hab. Anna Tylki-Szymańska

streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, GUM

recenzja nr 2 (pdf) prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht, WUM

lek. Dorota Bulsiewicz

Tytuł pracy doktorskiej: ,,Czynniki ryzyka a efekty leczenia ciężkich postaci retinopatii wcześniaków”.

Promotor: dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska prof. IPCZD

Streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) dr hab M. Rutkowska prof. IMiD

recenzja nr 2 (pdf) dr hab I. Maruniak-Chudek prof. SUM

lek. Joanna Sieczkowska-Gołub

Tytuł pracy doktorskiej: ,,Enterografia rezonansu magnetycznego w ocenie zmian strukturalnych u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit”

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Streszczenie (pdf)

recenzja nr 1 (pdf) dr hab M. Rutkowska prof. IMiD

recenzja nr 2 (pdf) dr hab I. Maruniak-Chudek prof. SUM