Awanse naukowe w IPCZD

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

Rada Naukowa Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 7 października 2021 r. w godz. 11:00-14:00 odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

11:00-12:00

lek. Katarzyny Pręgowskiej z Kliniki Kardiologii IPCZD, tytuł rozprawy: ,,Analiza okresu repolaryzacji u dzieci z zespołem wydłużonego QT”

12:00-13:00

lek. Grzegorza Kowalewskiego z Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IPCZD, tytuł rozprawy: ,,Ocena wybranych czynników ryzyka wystąpienia przewlekłej choroby nerek u dzieci w odległym czasie po przeszczepieniu wątroby”

13:00-14:00

mgr Anny Bogdańskiej z Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej IPCZD, tytuł rozprawy: ,,Ocena hipoglikozylacji transferyny metodą elektroogniskowania jako biomarkera w diagnostyce pierwotnych i wtórnych zaburzeń glikozylacji białek”

>>>> link do wideokonferencji wraz z instrukcją