Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

Działalność kliniczna:

 • wykonywanie wysokospecjalistycznych badań biochemicznych z zakresu alergologii i endokrynologii, wrodzonych wad metabolizmu, w tym: zaburzeń beta-oksydacji kwasów tłuszczowych (profile aminokwasów, kwasów organicznych i acylokarnityn), cyklu mocznikowego, glikozylacji białek (izoformy transferyny), chorób lizosomalnych, peroksysomalnych i innych
 • badanie potencjału antyoksydacyjnego organizmu (wit. A, E, β‑karoten)
 • prowadzenie diagnostyki chorób peroksysomalnych jako jedyny ośrodek w Polsce
 • oznaczanie biomarkerów zakażeń grzybiczych Candida oraz integralności śluzówki jelit, zaburzeń gospodarki lipidowej, węglowodanowej i makroAST
 • badanie profilu steroidowego (40 metabolitów), katecholaminy, metoksykatecholaminy, 7/8-dehydrocholesterol i neurotransmitery.
 • wykonywanie badań farmakokinetycznych leków i ich metabolitów
 • oznaczanie Jako jedyni w Polsce 6-tioguaniny w erytrocytach oraz mitotan, metotreksat, gancyklowir, NTBC, pirymetamiya, kwasu mykofenoloego i tiopentalu
 • badanie zaopatrzenia organizmu w wit. D i jej metabolity oraz markerów metabolizmu kostnego i chrzęstnego
 • prowadzenie kompleksowej oceny pacjenta pod kątem zależności: tkanka kostna-układ ruchu-tkanka tłuszczowa oraz badań składu tkanek miękkich w oparciu o badania densytometryczne (DXA), obwodową tomografię komputerową (pQCT) i platformę diagnostyczną
 • posiadanie aparatury umożliwiającej niemal nieograniczone możliwości jako wysokospecjalistycznego ośrodka diagnostycznego i naukowego: chromatografy cieczowe i gazowe z różnymi detektorami (układy HPLC‑UV, HPLC‑ECD, GC‑FID, GC‑MS, LC‑MS/MS), analizator aminokwasów, analizatory immunochemiczne Cobas e411, Architect i1000SR, TDxFLx oraz IDS-iSYS, liczniki promieniowana gamma i beta, analizator alergologiczny UniCAP100, wielofunkcyjne czytniki mikropłytek, densytometry, obwodowy tomograf komputerowy i inne
 • uczestnictwo w kilku międzynarodowych programach kontroli jakości (ERNDIM, RIQUAS, EQUAS i in.).

Działalność naukowa:

 • uczestnictwo (we współpracy z Klinikami Instytutu) w realizacji licznych projektów naukowych, w tym grantów Unii Europejskie
 • ciągły, trwający już 40 lat rozwój Zakładu jako nowoczesnego, dobrze wyposażonego ośrodka diagnostycznego i naukowego wykonującego wiele badań wysokospecjalistycznych dzięki wiedzy i zaangażowaniu wielu Pracowników, którzy tu pracowali bądź nadal pracują
 • znaczny dorobek naukowy i zawodowy, liczne publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych
 • zdobycie prestiżowych nagród, m.in. „Nagroda Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za autorskie opracowanie schematu skryningu selektywnego w kierunku rzadkich wad metabolizmu” (dr W. Gradowska, dr M. Pajdowska – 2001 r.).
 • sformułowanie 12 przykazań dotyczących współpracy lekarz-diagnosta laboratoryjny, które wciąż są aktualne