Lidia Ziółkowska

Tytuł naukowy: dr hab.n.med.

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

Jednostka organizacyjna: Klinika Kardiologii/Oddział Kardiologii

OrcID No: 0000-0003-0300-1941

Krótka biografia:

 • specjalista z pediatrii II stopnia oraz specjalistą z kardiologii i kardiologii dziecięcej
 • w 1993-1994 r. roczne szkolenie w Międzynarodowej Szkole Kardiologii w Bergamo, Włochy – uzyskanie dyplomu podspecjalizacji w zakresie Kardiologii Dziecięcej i Kardiochirurgii Dziecięcej
 • członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Dziecięcych (członek Working Group on Genetics, Basic Science and Myocardial Disease)
 • członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (członek Working Group on Myocardial and Pericardial Deseases)
 • członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (członek Zarządu Sekcji Kardiologii Sportowej PTK)
 • w latach 2011 – 2015 – funkcja sekretarza Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
 • od 2011 roku członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
 • udział w realizacji 4 projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Nauki
 • koordynator krajowy 3 międzynarodowych projektów naukowych
 • publikacja 260 artykułów w czasopismach zagranicznych i polskich
 • autor rozdziałów w 6 monografiach i podręcznikach
 • działalność dydaktyczna jako wykładowca z zakresu kardiologii dziecięcej na kursach Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, konferencjach kardiologicznych i pediatrycznych

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z pediatrii I i II stopnia, z kardiologii oraz kardiologii dziecięcej
 • Inne kwalifikacje zawodowe: certyfikat Conducting Clinical Trials under ICH Good Clinical Practice; CRDE Clinical Research, liczne kursy oraz szkolenia polskie i zagraniczne w zakresie kardiologii dziecięcej

Zainteresowania badawcze:

 1. aktywne uczestnictwo w realizacji programów naukowych obejmujących diagnostykę i leczenie wrodzonych oraz nabytych chorób serca u dzieci
 2. szczególne zainteresowania naukowe, dydaktyczne oraz kliniczne dotyczą problematyki  wrodzonych i nabytych chorób mięśnia sercowego u dzieci takich jak kardiomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, infekcyjne zapalenie wsierdzia

Kontakt:

e-mail: l.ziolkowska@ipczd.pl