Zakład Diagnostyki Obrazowej

Działalność kliniczna:

 • posiadanie w składzie następujących pracowni: Badań Podstawowych, Ultrasonografii, Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
 • dysponowanie aparatami rentgenowskimi, dwoma ultrasonografami, tomografem komputerowym i dwoma 1,5 T aparatami rezonansu magnetycznego. 
 • Finalizowanie zakupu dwóch nowoczesnych ultrasonografów i nowego dwustanowiskowego aparatu rentgenowskiego
 • prowadzenie defekografii oraz badania oceniającego zaburzenia połykania (Pracownia Badań Podstawowych)
 • wysokospecjalistyczne badania obrazujące układ naczyniowy, w tym obrazowanie serca i naczyń wieńcowych dzieci (Pracownia Tomografii Komputerowej)
 • prowadzenie nowoczesnych technik obrazowania ośrodkowego układu nerwowego, układu naczyniowego, szerokiej diagnostyki onkologicznej, diagnostyki noworodków, zaawansowaną ocenę schorzeń wątroby i nerek (Pracownia Rezonansu Magnetycznego)
 • wprowadzenie w 2015 r. nowoczesnej procedury leczniczej: dotętniczą chemioterapię wykorzystywaną w leczeniu siatkówczaka wykonywaną przez lekarzy wyszkolonych w zabiegach interwencyjnych (metoda nowatorska, zastosowana po raz pierwszy w Polsce we współpracy z Kliniką Okulistyki i Kliniką Onkologii IP-CZD)

Działalność naukowa:

 • prowadzenie staży z radiologii pediatrycznej do specjalizacji z zakresu diagnostyki obrazowej oraz staży cząstkowych z radiologii, ujętych w programie specjalizacji dla lekarzy pediatrów i radiologów
 • personel zakładu stanowią autorzy wielu prac publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych oraz kilku podręczników
 • aktywne uczestnictwo w szerzeniu wiedzy wśród szkolących się przyszłych radiologów oraz lekarzy innych specjalności, dzięki udziałowi jako wykładowcy w kursach i spotkaniach naukowych
 • organizowanie od 2013 roku pod patronatem IPCZD i PLTR corocznych spotkań radiologów pediatrycznych – Sympozjum Radiologii Pediatrycznej
 • prowadzenie własnych badań naukowych oraz współuczestnictwo w wielu programach naukowo-badawczych i badaniach klinicznych prowadzonych przez Kliniki IP-CZD
 • wysokie zaangażowanie personelu w swoją pracę oraz nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji
 • aktywne poszukiwanie nowych, lepszych metod badania, zwłaszcza takich, które pozwalają na zmniejszanie dawki promieniowania, co w przypadku małych pacjentów miało i ma priorytetowe znaczenie