Dariusz Rokicki

Tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD

OrcID No:  0000-0002-9736-2838

Krótka biografia:

  • doktor n. med. specjalizujący się we wrodzonych chorobach metabolicznych
  • pracownik oddziału wrodzonych chorób metabolicznych, najpierw jako jednostce samodzielnej, a obecnie będącej częścią Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie Zdrowia Dziecka
  • w przeszłości przewodniczący Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu PTP
  • obecnie członek Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu

Specjalizacje i kwalifikacje

  • specjalizacja z pediatrii II st, neurologii dziecięcej, pediatrii metabolicznej

Zainteresowania badawcze

  • wrodzone choroby metaboliczne
  • choroby rzadkie

Kontakt:

e-mail: d.rokicki@ipczd.pl