Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka jest nowoczesnym, wielospecjalistycznym ośrodkiem gwarantujący kompleksową opiekę medyczną.

Misją Szpitala jest „Przyjazne pacjentom i ich rodzinom nowoczesne, kompetentne i bezpieczne leczenie dzieci”.

Tutejszy Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii liczy 30 łóżek stacjonarnych oraz 2 łóżka pobytu dziennego. Personel lekarski stanowi 7 osób, w tym 3 specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej, 3 specjalistów pediatrii będących w trakcie realizacji specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej oraz 1 lekarz specjalista pediatrii. W Oddziale leczone są dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego, chłonnego, guzami litymi i guzami mózgu- średnio około 70 rozpoznani nowotworowych rocznie.

Około 30 % pacjentów Oddziału OHiCh stanowią dzieci z guzami mózgu. W związku z tym Oddział ściśle współpracuje ze specjalistami z Oddziału Neurochirurgii GCZD i wspólnie pomagają małym pacjentom.

Badanie finansowane ze budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych,
numer Projektu 2020/ABM/01/00040.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget funds, Project number 2020/ABM/01/00040.