Sergiusz Jóźwiak

tytuł naukowy: prof. dr hab.n.med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Dział Badań Naukowych

OrcID No: 0000-0003-3350-6326

Krótka biografia:

 • Profesor neurologii dziecięcej
 • Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii IPCZD w latach 1997-2015
 • Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2015-2022.
 • Przewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk (od 2021 roku).
 • Członek Rady Narodowego Centrum Nauki w latach 2012-2016
 • Krajowy Konsultant w neurologii dziecięcej w latach 2009-2014
 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej w latach 2003-2011, aktualnie członek zarządu PTND
 • Członek Komitetu Kształcenia European Paediatric Neurology Society w latach 2001-2008
 • Absolwent POLE Programme for Oncology Leaders in Europe, Bocconi University, Milan,     W przeszłości kierownik kilku grantów krajowych i międzynarodowych m.in. projektu EPISTOP w ramach 7.Programu Ramowego UE oraz EPIMARKER w ramach konkursu NCBR Strategmed
 • Członek komitetów redakcyjnych m.in. Pediatric Neurology, J.Child Neurology,Eur.J.Paediatric Neurology, Annals of Child Neurology Society
 • Autor ponad 30 podręczników i monografii, ponad 350 publikacji, Index Hirscha 45.

Kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe:

 • Udział w odkryciu genu TSC1, jednego z genów stwardnienia guzowatego oraz w opracowaniu rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych tej choroby
 • Udowodnienie i rozpropagowanie metody prewencji padaczki w stwardnieniu guzowatym
 • Laureat nagrody Amerykańskiej organizacji pacjentów chorych na stwardnienie guzowate (Manuel Gomez Award 2009), nagrody MacKeith Press w 2021, Zloty Lancet,
 • Staże i wykłady m.in. w Uppsali, Kopenhadze, Bostonie,
 • Wykładowca na kursach dla neurologów dziecięcych w Londynie, Rzymie, Bostonie.
 • Wychowawca i opiekun specjalizacji 18 neurologów dziecięcych

Zainteresowania badawcze:

 • Choroby skórno-nerwowe, badanie mechanizmów epileptogenezy i możliwości jej zapobiegania, schorzenia demielinizacyjne

Kontakt:

email:  s.jozwiak@ipczd.pl