Anna Dobrzańska

Tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe : profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

OrcID No: 0000-0003-2927-2344

Krótka biografia:

 • profesor pediatrii i neonatologii
 • przez 13 lat konsultant krajowym w dziedzinie pediatrii
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
 • członek Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • udział w projektach unijnych ( CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE)
 • publikacja ponad 300 recenzowanych artykułów
 • redaktor podręcznika Pediatrii oraz wielu rozdziałów w podręcznikach i monografiach.

Specjalizacje i kwalifikacje ( zawodowe i naukowe ):

 • specjalizacja z pediatrii i neonatologii

Zainteresowania badawcze:

 • problematyka otyłości, żywienia dzieci , zasad suplementacji żelaza i witaminy D
 • zagadnienia dotyczące zakażeń wewnątrzmacicznych i chorób wrodzonych u noworodków

Kontakt:  

e-mail: a.dobrzanska@ipczd.pl