Cytowania Publikacji Pracowników

baza umożliwia wyszukanie informacji nt.: ilości prac cytowanych, liczbie prac cytujących, indeksu Hirscha (jeden z parametrów stosowanych do oceny jakości dorobku naukowego). Tworzona jest na podstawie Web of Science Core Collection.

Jeżeli w bazie Web of Science zauważą Państwo błędy przy swoim nazwisku, afiliacji lub danych bibliograficznych pracy, można to zgłosić do Thomson Reuters poprzez dedykowany formularz.

http://www.czd.pl/~expertus/sci/