Wanda Kamińska

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

OrcID No:0000-0001-8719-3535

Krótka biografia:

  • doktor w dziedzinie mikrobiologii klinicznej w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
  • diagnosta oraz kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
  • autor/współautor 12 artykułów w czasopismach zagranicznych  (indeksowanych w pubmed), kilkunastu artykułów oryginalnych w prasie polskiej, kilkunastu artykułów poglądowych na temat leczenia zakażeń układu moczowego oraz mechanizmów oporności bakterii szpitalnych oraz autorem kilku rozdziałów w książkach w tej tematyce
  • jeden z tłumaczy Wielkiego Słownika Medycznego Stedmana, odpowiedzialnym za hasła z dziedziny mikrobiologii

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z mikrobiologii klinicznej

Inne kwalifikacje zawodowe:

  • audytor wewnętrzny w zintegrowanym systemie zarządzania IPCZD

Zainteresowania badawcze:

  • doktorat oraz prace badawcze przede wszystkim z dziedziny epidemiologii zakażeń szpitalnych wieloopornymi bakteriami (obejmujące typowanie genetyczne metodami rep-PCR i PFGE)

Kontakt:

e-mail: w.kaminska@ipczd.pl