Elżbieta Ciara

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Genetyki Medycznej, Pracownia Genetyki Molekularnej

OrcID No: 0000-0002-1065-7968

Krótka biografia:

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 r. zatrudniona w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie, od 2007 r. na stanowisku adiunkta. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2008 r. zajmuje stanowisko kierownika Pracowni Genetyki Molekularnej IPCZD. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Jest wykonawcą ponad 50 projektów naukowych oraz autorem / współautorem ponad 100 prac oryginalnych i poglądowych z zakresu genetyki człowieka i biologii molekularnej.

Inne kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe:

W 2007 r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej, a w 2016 r. uzyskała tytuł specjalisty certyfikowanego przez European Board of Medical Genetics.

Zainteresowania badawcze:

  • biologia molekularna
  • genetyka człowieka
  • epigenetyka
  • genetyka medyczna
  • epidemiologia
  • etiologia chorób
  • choroby rzadkie

Kontakt e-mail:
e.ciara@ipczd.pl