Szkolenia zaawansowane w zakresie technik chirurgii minimalnego dostępu

Jest przeznaczone dla lekarzy specjalistów w chirurgii dziecięcej i lekarzy specjalizujący się w chirurgii dziecięcej, którzy chcą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności chirurgiczne z technik wideochirurgii.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zabiegów na poziomie zaawansowanym technikami minimalnego dostępu. Aby uczestniczyć w szkoleniu zaawansowanym należy wcześniej uczestniczyć w szkoleniu podstawowym lub wykazać się liczbą 30 samodzielnie wykonanych operacji technikami chirurgii minimalnego dostępu (w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji operacje wykonane pod opieką lekarza specjalisty). Po odbyciu kursu uczestnicy powinni wykazać się wiedzą teoretyczną na temat chirurgii jelita grubego, chirurgii bariatrycznej, operacji nefrektomii i lobektomii płuc oraz wiedzą praktyczną: wykazać się umiejętnością szycia na poziomie zaawansowanym oraz wykonać samodzielnie krok po kroku operację resekcji esicy, operacją ominięcia żołądkowo-jelitowego, nefrektomii i resekcji płata płuca.

PODRĘCZNIK ZAAWANSOWANY

Liczba osób na 1 kursie: 10

Czas zajęć: 3 dni (24 godzin):

1. Zajęcia teoretyczne: 2 godz.

2. Zajęcia praktyczne: 21 godz. (18 nauki praktycznej na symulatorach + 3 warsztatów) –

87,5% czasu kursu

3. Egzamin: 1 godz.

Miejsce kursu: Ośrodek Symulacji Wideochirurgii.

Do dyspozycji osób uczestniczących będzie 5 zaawansowanych symulatorów medycznych przygotowanych do pracy zespołowej. W trakcie ćwiczeń na symulatorach dwóch uczestników będzie pracowało pod nadzorem jednego trenera.


Program kursu

DZIEŃ PIERWSZY

1. Wykłady (2 godziny)

  1. Chirurgia kolorektalna
  2. Operacje bariatryczne
  3. Operacja usunięcia nerki
  4. Operacja usunięcia płata płuca

2. Zajęcia praktyczne (5 godzin)

Moduł resekcji esicy

Ćwiczący uczy się procedury krok po kroku, podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, zapobiegania powikłaniom i reagowania na urazy: moczowodu, naczyń, ściany jelita grubego. Uczy się, jak kontrolować krwawienia z tkanek lub naczyń podczas procedury. W trakcie ćwiczeń wykonuje się zespolenie koniec do końca staplerem okrężnym.

Moduł operacji bariatrycznej

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zwiększa się liczba pacjentów pediatrycznych (poniżej 18 roku życia) z otyłością patologiczną, u których jedyną skuteczną metodą leczenia dającą długotrwały efekt obniżenia masy ciała jest leczenie chirurgiczne. Operacja ominięcia żołądkowo-jelitowego jest złotym standartem w chirurgicznym leczeniu otyłości u pacjentów dorosłych i jedną z częściej wykonywanych operacji bariatrycznych u dzieci. Moduł ten zapewnia możliwość przeprowadzania zaawansowanych zadań łącznie z tworzeniem zbiornika żołądka, uczy wykonywania zespolenia żołądkowo-jelitowego oraz zespolenia jelita cienkiego z cienkim.

Moduł nefrektomii

Umożliwia ćwiczenie niezbędnych umiejętności wymaganych w procedurze nefrektomii. Szacuje się, że chirurg musi wykonać około 15 laparoskopowych nefrektomii aby stać się biegłym w tej procedurze. Kompletny moduł procedury nefrektomii ma zapewnić alternatywną platformę do zdobywania doświadczenia w bezpiecznym środowisku przed przeprowadzeniem operacji u pacjenta. Można ćwiczyć kolejne kroki wykonania procedury: mobilizacja okrężnicy, odsłonięcia i preparowania wnęki nerki, preparowania moczowodu. W trakcie ćwiczeń uczący poznaje jak uniknąć powikłań w trakcie operacji i jak sobie z nimi radzić, jeżeli wystąpią.

Moduł resekcji płata płuca (lobektomia)

Moduł lobektomii umożliwia powtarzalne ćwiczenie skomplikowanych kroków podczas wykonywania VATS prawego, górnego płata płuc używając podejścia przedniego w bezpiecznym i realistycznym otoczeniu. Moduł zawiera kluczowe elementy procedury takie jak identyfikacja, preparowanie i podział naczyń krwionośnych i oskrzeli, podział szczelin wszystko w anatomicznym środowisku z ruchami oddechowymi i pulsem. Ćwiczący uczą się jak unikać i postępować w przypadku wystąpienia komplikacji i sytuacji urazowych takich jak uszkodzenie tętnicy płucnej i rozgałęzień żylnych, nerwu przeponowego, osierdzia i żyły nieparzystej.

3. Podsumowanie – omówienie i przedyskutowanie trudności w wykonywanych operacjach (zajęcia w formie warsztatów 1 godzina)

DZIEŃ DRUGI

1. Warsztaty (1 godzina)

Rozwój predyspozycji psychicznych, umiejętności kontaktu z pacjentami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi, umiejętności współpracy z zespołem interwencyjnym (pielęgniarki, technicy) i wielospecjalistycznym (anestezjolodzy, pediatrzy, neonatolodzy).

2. Zajęcia praktyczne (6 godzin)

Doskonalenie umiejętności chirurgicznych na symulatorach medycznych wybranych scenariuszy.

3. Podsumowanie – omówienie i przedyskutowanie trudności w wykonywanych operacjach (zajęcia w formie warsztatów 1 godzina)

DZIEŃ TRZECI

1. Zajęcia praktyczne 7 godzin

Doskonalenie umiejętności chirurgicznych na symulatorach medycznych wybranych scenariuszy.

2. Egzamin (1 godzin)

Po ukończeniu szkolenia zaawansowanego uczestnik uzyska Certyfikat zaawansowanych umiejętności w zakresie wideochirurgii u dzieci.