Klinika Endokrynologii i Diabetologii

Klinika Endokrynologii i Diabetologii IPCZD jest siedzibą Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Hormonem Wzrostu i Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

Działalność kliniczna:

Leczenie zaburzenia wzrastania, w tym możliwości leczenia ludzkim, rekombinowanym hormonem wzrostu we wskazaniach klasycznych (somatotropinowa niedoczynność przysadki, zespół Turnera, zespół Willi- Prader) i nieklasycznych (przewlekłe choroby zapalne oraz rzadkie choroby i zespoły przebiegające z niskorosłością).

 • zaburzenia wzrastania i zaburzenia metaboliczne u dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń pokwitania, w szczególności przedwczesnego i opóźnionego dojrzewania
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rozwoju cielesno-płciowego w tym szczególnie zaburzenia różnicowania płci
 • choroby nadnerczy w tym szczególnie wrodzony przerost nadnerczy i guzy nadnerczy
 • choroby przysadki w tym szczególnie guzy przysadki i okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, niedoczynność przysadki w przebiegu wad wrodzonych oraz prowadzenie pacjentów po leczeniu operacyjnym oraz radio i chemioterapii
 • diagnostyka i leczenie moczówki prostej oraz stanów chorobowych przebiegających z hipo i hipernatremią
 • autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej
 • leczenie świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1, z prowadzeniem szkolenia pacjentów i rodziców w zakresie diety opartej na wymiennikach węglowodanowych i insulinoterapii metodą wielokrotnych wstrzyknięć, intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej
 • edukacja i reedukacja pacjentów i ich rodzin dotyczących różnych rodzajów insulinoterapii
 • diagnostyka, leczenie i zapobieganie cukrzycy u dzieci, w szczególności rzadkich postaci cukrzycy typu 2 i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych postaci cukrzycy w tym MODY, cukrzyca noworodkowa i stany wrodzonej oporności na insulinę
 • diagnostyka i leczenie cukrzycy wtórnej a w szczególności cukrzycy posterydowej ( zwłaszcza po transplantacjach narządów), wtórnej po usunięciu trzustki ( po urazach i w przebiegu hipoglikemii hiperinsulinomicznej) w przebiegu mukowiscydozy i przewlekłego zapalenia trzustki
 • diagnostyka i leczenie otyłości prostej i otyłości wtórnych oraz przygotowanie pacjentów do zabiegów bariatrycznych i prowadzenie pacjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości

Działalność naukowa

 • wdrożenie nowoczesnych diagnostycznych i terapeutycznych procedur endokrynologicznych i diabetologicznych na gruncie polskim.
 • diagnostyka biochemiczna i molekularna oraz leczenie prenatalne wrodzonego przerostu nadnerczy diagnostyka, leczenie i ocena jakości życia chorych z zaburzeniami różnicowania płci.
 • ocena efektów leczenia i jakości życia pacjentów z craniopharyngioma
 • opracowanie programów edukacyjnych skierowanych do środowisk nauczania i wychowania dzieci i dorastającej młodzieży z cukrzycą oraz otyłością.
 • ocena czynników ryzyka nadwagi, otyłości, insulinooporności , zaburzeń gospodarki lipidowej i zespołu metaboliczego u dzieci i młodzieży