Andrzej Piotrowski

tytuł naukowy: prof. dr hab.n.med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

OrcID No:0000-0001-6382-200X

Krótka biografia:

 • profesor anestezjologii i intensywnej terapii
 • kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • do 2014 roku pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe)

 • specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz neonatologii
 • szkolenia w Royal London Hospital oraz w  King’s College School of Medicine w Londynie oraz w szpitalach w Nowym Jorku i Bostonie
 • udział w wieloośrodkowym badaniach RESOLVE i NUMAX
 • autor ponad 100 prac oryginalnych, ponad 20 rozdziałów w podręcznikach i jednego podręcznika, który doczekał się 5 wydań
 • przewodniczący Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • członek Komisji Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Sekcji Patofizjologii PAN
 • promotor 20 prac doktorskich
 • członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
 • członek kolegium redakcyjnego czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia
 • czlonek redakcji czasopisma Przegląd Pediatryczny

Zainteresowania badawcze:

 • wspomaganie oddychania, a zwłaszcza wentylacja mechaniczna (także podczas znieczulenia) – temu zagadnieniu poświęcona była praca doktorska obroniona w 1989  i habilitacja z roku 1998
 • diagnostyka i leczenie sepsy u dzieci

Kontakt:

e-mail: a.piotrowski@ipczd.pl