Szkolenia on-line Elsevier

Szkolenia on-line przygotowane w języku polskim przez zespół Elsevier Polska i adresowane do bibliotekarzy, naukowców i osób zarządzających instytucjami oraz badaniami naukowymi. Stale aktualizowana lista wraz z nagraniami szkoleń już przeprowadzonych znajduje się na stronach Elsevier oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Szeroki zakres tematów z informacjami o bazach Scopus, ScienceDirect, o dostępnych narzędziach dla publikujących i osób zarządzających.

Propozycje tematów szkoleń, ewentualne sugestie i uwagi można kierować do dr inż. Katarzyny Gaca-Zając, email: k.gaca-zajac@elsevier.com.