Klinika Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji IPCZD jest nowoczesną jednostką, która w oparciu o wysokospecjalistyczny zespół lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, neurologopedów, terapeutów SI, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, prowadzi wszechstronną rehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu oraz ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Prowadzona jest w niej działalność lecznicza, diagnostyczna oraz profilaktyczaą, przyjmowane są dzieci z terenu całej Polski oraz z zagranicy.

Działalność kliniczna

  • prowadzenie kompleksowej rehabilitacji neurologicznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (z zastosowaniem toksyny botulinowej) zgodnie z międzynarodowymi standardami (w tym w oparciu o ilościową obiektywną analizę chodu), pacjentów po urazach centralnego układu nerwowego (np. komunikacyjne, utonięcia, etc), pacjentów pediatrycznych po udarach;
  • kompleksowa rehabilitacja pacjentów z chorobami rzadkimi (wrodzona łamliwość kości, osteoporoza młodzieńcza, wrodzony rozszczep kręgosłupa, choroby metaboliczne i inne);
  • turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów z otyłością.
  • istnienie tzw. małych basenów (hydroterapii) oraz dużego basenu w tym samym miejscu zapewnia możliwość prowadzenia terapii u pacjentów praktycznie od niemowlęcia (z uczestnictwem rodzica i terapeuty 1:1) do pacjentów w wieku 18 lat. co jest możliwie w niewielu ośrodkach rehabilitacyjnych. Pacjenci z zaburzeniami sensorycznymi mają możliwość rehabilitacji w Sali Doświadczania Świata, która w sposób kontrolowany pozwala na stopniowe adaptowanie do nowych bodźców. Prowadzona jest również rehabilitacja z użyciem urządzeń Kinect Xbox.
  • od początku istnienia Ośrodka Rehabilitacji w jego skład wchodziła Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu, której celem było w sposób obiektywny ocenić stan funkcjonalny pacjenta. Była pierwszym miejscem w Polsce w którym pojawił się system obiektywnej analizy ruchu 3D.

Działalność naukowa

  • w wyniku wieloletnich doświadczeń własnych oraz w oparciu o współpracę z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą opracowano zasady kompleksowego leczenia opartego na indywidualnej rehabilitacji dostosowanej do potrzeb i wieku leczonych pacjentów z wykorzystaniem najwłaściwszych dla danego schorzenia metod terapeutycznych.
  • w Klinice prowadzona jest działalność dydaktyczna w ramach specjalizacji i kursów specjalistycznych dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz słuchaczy medycznych studiów zawodowych oraz praktyki studenckie. Jest możliwość odbywania wolontariatu  przez terapeutów.
  • W Klinice realizowane są projekty naukowo-badawcze dotyczące diagnostyki i leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa, wrodzonej łamliwości kości, badania przesiewowe wad postawy, badania skuteczności terapii stóp płasko-koślawych, badania zaburzeń rozwojowych u dzieci przedwcześnie urodzonych, prowadzony jest program leczenia spastyczności toksyną botulinową pod kontrolą analizy chodu.
  • Klinika współpracuje  z Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE CTO Hoofdzetel Centrum Technische Ortopedie – Belgia, Kliniką Rehabilitacji Dziecięcego Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie – Holandia, Uniwersytetem w Lund i Uppsala – Szwecja, PFRON, VIGO-Ortho Polska Sp z o.o., AWF Warszawa, Smart Education