Klinika Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji jest nowoczesną jednostką, która w oparciu o wysokospecjalistyczny zespół lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, neurologopedów, terapeutów SI, terapeutów zajęciowych, pedagogów, terapeutę widzenia, pielęgniarek, prowadzi wszechstronną rehabilitację pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz ze schorzeniami narządu ruchu, zwłaszcza urazowe i pozapalne uszkodzenia OUN, choroby rzadkie, wrodzona łamliwość kości, otyłość olbrzymia u dzieci, skoliozy. Prowadzona jest w niej działalność lecznicza, diagnostyczna oraz profilaktyczną, przyjmowane są dzieci z terenu całej Polski oraz z zagranicy. Dzieci są rehabilitowane w trybie stacjonarnym lub dziennym. Klinika uczestniczy w projektach badawczych dotyczących nowoczesnych technologii w rehabilitacji pediatrycznej.

Kierownik Kliniki – dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz

Pracownicy naukowi

 • dr hab. n. med. Małgorzata  Syczewska
 • dr n o kul.fiz Krzysztof Graff

Kierunki badań

Choroby rzadkie

 • Fizjoterapia w otyłości olbrzymiej w programie leczenia za pomocą balona dożołądkowego
 • Fizjoterapia we wrodzonej łamliwości kości – opracowanie siatek centylowych

Nowe technologie i metody

 • VB Clinic. Wdrożenie wirtualnej rzeczywistości u dzieci z zaburzeniami OUN, obwodowego układu nerwowego, zaburzeniami integracji sensorycznej, chorobami błędnika. Opracowanie programu ćwiczeń, kwalifikacja pacjentów do programu, ocena funkcjonalna dzieci przed i po terapii
 • Mózgowe porażenie dziecięce. ocena aplikacji miękkich ortez stawu biodrowego i ortez tułowia w leczeniu dzieci z MPD, analiza chodu przed zaopatrzeniem w trakcie noszenia zaopatrzenia.
 • Robotyka w terapii chodu

Wybrane Projekty realizowane od 2013 roku

 • VB Clinic – Wirtualna Klinika Równowagi, kierownik projektu: dr hab.n.med. Małgorzata Syczewska, 01.02.2017 r. – 31.10.2019 r.
 • Orthometr – Grawitacyjny korektor skolioz oraz System diagnostyczny do badań ortopedycznych- kierownik projektu: dr hab. n.med. Małgorzata Łukowicz, 01.04.2019 r.-31.12.2019 r.

Wybrane członkostwa

 • Komisja Kształcenia WOIPIP
 • Zarząd PTReh
 • Członek Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej
 • Członek ESMAC, Polskie Towarzystwo Biomechaniki