Bazy elektroniczne

BAZY PODSTAWOWE

Lista AZ katalog zbiorów elektronicznych (książki i czasopisma)
Bibliografia Publikacji Pracowników IPCZD

Wyszukiwanie tematyczne: Polska Bibliografia Lekarska
MEDLINE: PubMed / EBSCO / OVID / ProQuest

EMBASE / prezentacja bazy Embase / Embase Advanced Techniques

Bazy z dostępem do pełnego tekstu, dostęp tylko z zarejestrowanych numerów IP w sieci Instytutu oraz poprzez serwer proxy: Cambridge, Elsevier, EBSCO, Karger, Nature, Oxford, Ovid, ProQuest , Science, Scopus, Springer, Taylor & Francis, Web of Science, Wiley Online Library

Zasoby licencyjne Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostęp tylko z zarejestrowanych numerów IP w sieci Instytutu oraz poprzez serwer proxy, czasopisma i książki, bazy bibliograficzne: Wirtualna Biblioteka Nauki, Infona

Impact Factor / Journal Citation Reports

Open Access czasopisma (OA): Directory of Open Access Journals, BioMed Central Journals, PLoS Journals, Hindawi, Elsevier Open Access, SAGE Open Access, Free Medical Journals
ALFABETYCZNY WYKAZ BAZ
Academic Search Ultimate
Agricola
AHFS Consumer Medication Information
AIDSinfo
Analiza Bibliometryczna Publikacji Pracowników IPCZD 
ARIANTA
BazTech
Bibliografia artykułów z czasopism polskich Biblioteki Narodowej
Bibliografia książek polskich Biblioteki Narodowej
Bibliografia Publikacji Pracowników IPCZD
Bookshelf
BioMed Central Journals
Business Source Ultimate
Cambridge
Consumer Health Database
DOAJ – Directory of Open Access Journals
EBSCO
Elsevier
Elsevier Open Access
EMBASE
Eric
Espacenet (Urząd Patentowy RP)
Espcenet (Europejski Urząd Patentowy)
European Views of the Americas: 1493 to 1750
Free Medical Journals
GreenFile
Healthcare Administration Database
Health & Medical Collection
Health Source – Consumer Edition
Health Source: Nursing/Academic Edition
Hindawi
Household Products Database
Infona (WBN)
International Nuclear Information System (INIS)
Journal Citation Reports
Katalog Książek Biblioteki i Informacji Naukowej IPCZD
Karger
Library, Information Science & Technology Abstracts
MasterFILE Premier
Medline Complete
Medline (EBSCO)
Medline (OVID)
Medline (ProQuest)
Nature
Newspaper Source
Nursing & Allied Health Database
Ovid
Oxford
OMMBID (Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease)
POL-on
Polska Bibliografia Lekarska
ProQuest
Psychology Database
Public Health Database
PubMed
Ranking Pracowników i Jednostek Organizacyjnych IPCZD
Regional Business News
SAGE Open Access
Science
ScienceDirect
Scopus
Springer
Teacher Reference Center
Taylor & Francis Online
TOXNET – Toxicology Data Network
Tez-MeSH – Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings (wg MeSH)
Web of Science
WHOSIS – WHO Statistical Information System
Wiley Online Library
Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)