Grzegorz Oracz

tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor Instytutu

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0003-1938-7519

Krótka biografia:

 • w marcu 2021 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne 
 • profesor Instytutu w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • członek European Pancreatic Club (od 2019 r. członek Zarządu)
 • członek International Association of Pancreatology
 • członek Polskiego Klubu Trzustkowego (od 2012r członek Komisji Rewizyjnej)
 • członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (w latach 2012-2016 sekretarz Sekcji Trzustkowej, od 2016r przewodniczący Sekcji Trzustkowej, od 2012r członek Komisji Rewizyjnej)
 • członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • publikacja ponad 100 recenzowanych artykułów (ok 40 indeksowanych w Pubmed)
 • autor 9 rozdziałów w książkach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • 1993-1999 studia- Akademia Medyczna w Warszawie
 • 2000-2002 Dziecięcy Szpital Zakaźny ul. Sienna, Warszawa- młodszy asystent
 • od 2001 roku Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 • staże zagraniczne: Portugalia, Porto, Hospital San João, 1997r.; Turcja, Ankara, Department of Gastroenterology, Haggettepe University,1998r
 • wieloletnie doświadczenie w badaniach klinicznych- współbadacz
 • współautor ponad 200 prac naukowych prezentowanych na zjazdach zagranicznych i krajowych
 • tytuł naukowy doktora nauk medycznych- dyplom z wyróżnieniem- 2006r ; doktora habilitowanego nauk medycznych- 2013r
 • specjalizacja: pediatria- 2007r
 • gastroenterologia- 2010r
 • gastroenterologia dziecięca- 2015r

Zainteresowania badawcze:

 • rodzinne i przewlekłe zapalenia trzustki
 • niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki, choroby trzustki
 • nieswoiste Zapalenia Jelit
 • zaburzenia Motoryki przewodu pokarmowego: zaparcie, refluks, achalazja
 • genetyka w gastroenterologii

Kontakt:

e-mail: g.oracz@ipczd.pl