Joanna Trojanek

Tytuł naukowy: dr n. biol.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

OrcID No: 0000-002-3200-735X

Krótka biografia:

  • adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka”
  • w przeszłości wykonawca dwóch grantów Opus NCN, w jednym jako kierownik projektu
  • obecnie współwykonawca 4 projektów wewnętrznych IPCZD
  • członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Autorka około 25 publikacji

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • doktorat w zakresie nauk biologicznych –  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (2001)
  • staże podoktorskie: Centre for Neurovirology and Cancer Biology, Department of Biology, Temple University Philadelphia USA (2002-2005); Instytut Pulmonologii Translacyjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Heidelbergu w Niemczech (2005-2008)
  • studia podyplomowe z Metodologii Badań Klinicznych – Uniwersytet Medyczny (2010)

Zainteresowania badawcze:

  • prace badawcze poświęcone przede wszystkim molekularnym badaniom procesów biologicznych (aktywacji szlaków metabolicznych, przenoszenia sygnału przez receptory), a następnie także klinicznych, jak charakterystyce genów modyfikujących fenotyp w chorobach płuc (mukowiscydozie, czy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc)
  • obecnie badanie parametrów immunologicznych odpowiedzialnych za odpowiedź prozapalną oraz markerów przebudowy i zwłóknienia, a w szczególności rolą metaloproteinaz w patogenezie chorób metabolicznych (w. in.  nadciśnienia, NAFLD, otyłości)

Kontakt:

e-mail: j.trojanek@ipczd.pl