Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków chirurgii dziecięcej w Polsce i Europie. Profil specjalizacji jest bardzo szeroki i obejmuje takie dziedziny jak: leczenie operacyjne noworodków z ciężkimi wadami rozwojowymi, chirurgia przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, leczenie operacyjne nowotworów, chirurgia naczyniowa, i chirurgia klatki piersiowej.

Działalność kliniczna

 • wykonywanie zabiegów operacyjnych m.in.  metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia, torakoskopia)
 • posiadanie Ośrodka Chirurgii Ambulatoryjnej, gdzie realizowane są operacje w trybie „chirurgii jednodniowej”
 • jedyny ośrodek w Polsce, w którym wykonuje się transplantacje narządów u dzieci (wątroby, nerek, jelita)
 • wykonywanie przeszczepienia fragmentu wątroby od dawców rodzinnych u dzieci z innych państw: Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz prowadzi szkolenia z zakresu transplantologii dla lekarzy z tych krajów
 • wykonywanie przeszczepienia nerki u pacjentów wymagających nietypowego zespolenia moczowodu do wytworzonego pęcherza jelitowego oraz przeszczepień nerki od dawcy rodzinnego, które stanowią 10 % wszystkich transplantacji nerek u dzieci.
 • W kwietniu 2016 r. zostało otwarte Dziecięce Centrum Transplantacji, jako wyodrębniona część Kliniki znajdująca się w nowoczesnym, nowo wybudowanym pawilonie z miejscami dla dzieci po transplantacji wątroby.

Działalność naukowa

 • duża ilość prac opublikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz liczne wystąpienia w trakcie konferencji i zjazdów krajowych i zagranicznych
 • członkowstwo w zarządach towarzystw naukowych oraz redakcjach czasopism naukowych
 • liczne nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe
 • udział w europejskiej sieci referencyjnej dziecięcych ośrodków transplantacyjnych TransERN oraz w sieci onkologii dziecięcej w zakresie leczenia guzów wątroby u dzieci
 • współpraca z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
 • udział w licznych szkoleniach z zakresu chirurgii dziecięcej i transplantacji w renomowanych ośrodkach na świecie (Europa, USA, Japonia)
 • ośrodek szkoleniowy dla chirurgów dziecięcych i transplantologów z krajów Europy wschodniej (Ukraina, Białoruś, Litwa)
 • zajęcie pierwszego miejsca w 2003 r. w rankingu prowadzonym przez „Newsweek”jako najlepszy oddział chirurgii dziecięcej
 • uzyskanie jako pierwsza klinika w Polsce certyfikatu UEMS ośrodka szkolącego w chirurgii dziecięcej