Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

Klinika jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków chirurgii dziecięcej w Polsce i Europie. Profil specjalizacji jest bardzo szeroki i obejmuje takie dziedziny jak: leczenie operacyjne noworodków z ciężkimi wadami rozwojowymi, chirurgia przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, leczenie operacyjne nowotworów, chirurgia naczyniowa, i chirurgia klatki piersiowej a także transplantacje narządów jamy brzusznej (wątroba, nerka, jelito). Klinika jest jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków w chirurgii minimalnego dostępu u dzieci (wideochirurgii)

Pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
 • dr hab. n. med. Hor Ismail
 • dr hab. n. med. Marek Szymczak
 • dr n. med. Dorota Broniszczak-Czyszek
 • dr n. med. Małgorzata Markiewicz-Kijewska
 • dr n. med. Joanna Teisseyre

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

 • Otyłość olbrzymia. Leczenie chirurgiczne
 • Leczenie chirurgiczne w nieswoistych zapaleniach jelit
 • Rola transplantacji narządów w leczeniu niewydolność narządów u dzieci

Choroby rzadkie

 • Leczenie chirurgiczne w rzadkich chorobach wątroby, dróg żółciowych i trzustki. Analiza wskazań do leczenia chirurgicznego i wyników. Rola przeszczepienia wątroby w leczeniu chorób rzadkich
 • Leczenie chirurgiczne nadciśnienia naczyniowo-nerkowego u dzieci, analiza wskazań i wyników leczenia
 • Leczenie chirurgiczne guzów litych u dzieci

Nowe technologie i metody

 • Zastosowanie laseroterapii w leczeniu wybranych zmian skórnych. Ocena skuteczności leczenia
 • Zastosowanie termoablacji i laseroterapii przeznaczyniowej w leczeniu malformacji naczyniowych u dzieci. Ocena skuteczności leczenia.

Transplantologia

 • Analiza zmian długofalowych w wątrobie przeszczepionej  na podstawie biopsji protokolarnych u dzieci po przeszczepieniu wątroby.
 • Monitorowanie zakażenia wirusem Epstein-Barr (EBV) po przeszczepieniu wątroby i skuteczności zapobiegania potransplantacyjnym nowotworom układu lilmfatycznego. Skuteczność metod diagnostycznych.
 • Retransplantacje – reTxW. Analiza kliniczna wskazań i wyników
 • Przeszczepienie nerki u dzieci z dysfunkcją dolnych dróg moczowych. Nietypowe odprowadzenia moczu z nerki przeszczepionej. Ocena czynności nerki przeszczepionej.
 • Analiza powikłań żółciowych po transplantacji wątroby. Analiza czynników ryzyka i sposobów postępowania

Wybrane projekty realizowane od 2013 r.

 • SIMVID – Program wszechstronnego szkolenia w wideochirurgii (chirurgii minimalnego dostępu) w oparciu o zaawansowane techniki symulacji; kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Wybrane członkostwa w towarzystwach naukowych i innych

 • International Pediatric Transplant Association (IPTA)
 • European Pediatric Surgeons Association
 • European Reference Network, TransplantChild
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
 • Polskie Towarzystwo Żywienia Poza i Dojelitowego
 • Home Artificial Nutrition przy ESPEN

Redakcje czasopism naukowych

 • Journal of Medical Research
 • Annals of Transplantation
 • European Journal of Pediatric Surgery
 • Pediatric Transplantation

Awanse naukowe w 2019