Załączniki do konkursu o Nagrodę naukową oraz Nagrodę za całokształt dokonań naukowych dla Pracowników Naukowych Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Zarządzenie nr 6/20 w sprawie ustanowienia nagród oraz określenia zasad ubiegania się i ich przyznawania pracownikom naukowym Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wykazujących wyróżniającą aktywność naukową

Zarządzenie nr 7/20 w sprawie powołania Komisji nagród za działalność naukową

Załącznik do zarz. 6/20 Regulamin

Wniosek o nagrodę – zał. nr 1 do regulaminu