Pracownia Kardiologicznej Symulacji Medycznej

Logo PO WER-kid

8 listopada 2018 r. została podpisana umowa, w ramach której Ministerstwo Zdrowia przekaże dla naszego Instytutu blisko 3 796 196,00 złotych na utworzenie Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej, która zostanie wyposażona w 4 symulatory z pełnym wyposażeniem.

Obecnie istnieje deficyt liczby lekarzy wyszkolonych w stopniu zaawansowanym w zakresie wykonywania zabiegów dziecięcej kardiologii interwencyjnej oraz liczby lekarzy przeszkolonych w zakresie odpowiadającym kryteriom podstawowym AEPC. Celem głównym programu jest zniesienie tego deficytu poprzez wyszkolenie odpowiedniej liczby lekarzy, w tym szkolenie z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Grupę docelową stanowią lekarze, w tym lekarze rezydenci, zainteresowani kardiologią dziecięcą, w tym interwencyjną.

Partnerzy projektu:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

POWR.05.04.00-00-0161/18-00/100/2018/569 – Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci