Partnerzy

Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci”, naszymi partnerami są:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą w Katowicach reprezentowanym przez prof. dr hab. Tomasza Szczepański – Protektora ds. Nauki
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu reprezentowanym przez prof. dr hab. Edmund Grześkowiak – Protektor ds. Studenckich
Logotypy projektu PO WER-kid