Dorota Wicher

tytuł naukowy: lek. med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Genetyki Medycznej/Poradnia Genetyczna

OrcID No: 0000-0002-8360-0006

Krótka biografia:

  • absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • lata 2008-2013: szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
  • od 2014 roku: asystent z Zakładzie Genetyki Medycznej (Poradnia Genetyczna)
  • członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
  • autorka/współautorka polskich i zagranicznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w monografiach
  • wykonawca grantów naukowych dotyczących chorób rzadkich (tj. autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek, zespół Alporta, zespół Smitha, Lemlego i Opitza, neurofibromatoza typu 1, zespół Kabuki, kardiomiopatia przerostowa, kardiomiopatia pod postacią niescalenia mięśnia lewej komory, choroby cholestatyczne wątroby)

Specjalizacje i kwalifikacje:

  • specjalizacja w dziedzinie pediatrii
  • specjalizacja w dziedzinie genetyki klinicznej

Zainteresowania badawcze:

  • choroby rzadkie: zespoły dysmorficzne, ciliopatie, wielotorbielowatość nerek, włóknienie wątroby,  genetycznie uwarunkowane cholestazy, kardiomiopatie

Kontakt: d.wicher@ipczd.pl