Hanna Dmeńska

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Poradnia Chorób Płuc

OrcID No: 0000-0002-6450-0835

Krótka biografia:

  • lekarz w Poradni Chorób Płuc w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (CMHI) w Warszawie – referencyjnym szpitalu pediatrycznym dla Polski

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z pediatrii, alergologii, chorób płuc, chorób płuc u dzieci
  • inne kwalifikacje zawodowe: badania czynnościowe układu oddechowego

Zainteresowania badawcze:

  • prace badawcze i kliniczne poświęcone objawom i zmianom w układzie oddechowym w przebiegu astmy, mukowiscydozy, niedoboru alfa-1 antytrypsyny, zespołu dyskinetycznych rzęsek, wrodzonych niedoborów odporności, chorób spichrzeniowych, wad układu oddechowego, nowotworów, a także u pacjentów przeszczepieniu narządów (wątroby, nerek).

Kontakt:

e-mail: h.dmenska@ipczd.pl