Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Centrum_symulacji_kardio_logo-1024x132.jpg

Ministerstwo Zdrowia przekazało blisko 9 mln złotych na dofinansowanie projektów w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Projekt zakłada utworzenie jedynego w Polsce Ośrodka Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci, który zostanie wyposażony w 5 dwustanowiskowych symulatorów laparoskopowych wirtualnej rzeczywistości, przystosowanych do pracy zespołowej – koszt jednego urządzenia to 685 000, 00 zł. W Ośrodku lekarze rezydenci oraz specjaliści chirurgii dziecięcej i ogólnej będą nabywać i sprawdzać teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności chirurgiczne w zakresie chirurgii minimalnego dostępu w warunkach symulacji podstawowych technik i wybranych operacji wideochirurgicznych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 120 lekarzy w szkoleniu podstawowym i 60 w szkoleniu zaawansowanym.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podpisał umowę o dofinansowanie na Program wszechstronnego szkolenia w wideochirurgii (chirurgii minimalnego dostępu) w oparciu o zaawansowane techniki symulacji medycznej. Wartość projektu to niemal 5 mln zł.

Docelowo Ośrodek będzie integralnym elementem kompleksowego szkolenia lekarzy w umiejętnościach wideochirurgicznych. Pozwoli to na trwałe podniesienie poziomu wyszkolenia chirurgów dziecięcych.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności do operacji wykonywanych przy użyciu metod chirurgii minimalnego dostępu (MAS) w ośrodkach zajmujących się leczeniem chirurgicznym dzieci. Przełoży się to m.in. na poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez zmniejszenie liczby powikłań chirurgicznych.

Na cały konkurs w ramach PO WER przeznaczono alokację 80 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 12 podmiotów:  Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 umowy, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, w tym w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego i umiejętności chirurgicznych.

POWR.05.04.00-00-0164/18-00 – Program wszechstronnego szkolenia w wideochirurgii (chirurgii minimalnego dostępu) w oparciu o zaawansowane techniki symulacji.