Pracownia

Projekt zakłada utworzenie jedynego w Polsce Ośrodka Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci, który zostanie wyposażony w 5 dwustanowiskowych symulatorów laparoskopowych wirtualnej rzeczywistości, przystosowanych do pracy zespołowej – koszt jednego urządzenia to 685 000, 00 zł. W Ośrodku lekarze rezydenci oraz specjaliści chirurgii dziecięcej i ogólnej będą nabywać i sprawdzać teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności chirurgiczne w zakresie chirurgii minimalnego dostępu w warunkach symulacji podstawowych technik i wybranych operacji wideochirurgicznych.

Przykładowy film obrazujący możliwości symulatora