Rekrutacja

Zapraszamy lekarzy szkolących się w chirurgii dziecięcej oraz w chirurgii ogólnej, a także specjalistów w tych i pokrewnych dziedzinach zabiegowych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie chirurgii laparoskopowej i torakoskopowej do udziału w „Programie wszechstronnego szkolenia w wideochirurgii (chirurgii minimalnego dostępu) w oparciu o zaawansowane techniki symulacji”  PO WER-SIMVID” realizowanym przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Celem projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), jest przeszkolenie jak największej liczby lekarzy w zakresie teoretycznego i praktycznego przygotowania do wykonywania zabiegów technikami minimalnego dostępu na poziomie zarówno podstawowym jak i zaawansowanym, poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych i kwalifikacji, w tym działania oparte na metodach symulacji medycznej. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023.

Szkolenia w ramach projektu PO WER-SIMVID są całkowicie bezpłatne, uczestnicy mają zapewnione darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie przez okres trwania kursu!

Główną część szkolenia stanowić będą praktyczne zajęcia w pracowni wideochirurgii prowadzone z zastosowaniem najnowocześniejszych technik symulacji medycznej, umożliwiających wykonywanie wirtualnych zabiegów operacyjnych wraz z symulacją czucia tkankowego.

Program przewiduje dwa stopnie szkolenia:
1. Szkolenie w zakresie podstawowym (przeznaczone głównie dla lekarzy szkolących się w module podstawowym chirurgii ogólnej (w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej, torakochirurgii z terenu całego kraju).
2. Szkolenie w zakresie zaawansowanym (przeznaczone dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, innych dziedzin zabiegowych oraz lekarzy w trakcie realizacji modułu specjalistycznego w tych dziedzinach.

Informacje dla uczestników szkolenia w zakresie podstawowym
Informacje dla uczestników szkolenia w zakresie zaawansowanym

Zgłoszenie do udziału w kursie powinno zawierać:

  1. dane identyfikacyjne i kontaktowe (mail, telefon)
  2. przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem rozpoczętych lub zakończonych szkoleń specjalizacyjnych; aktualne miejsce pracy
  3. potwierdzoną przez kierownika jednostki liczbę i rodzaj zabiegów minimalnego dostępu, w których kandydat uczestniczył jako obserwator, asystent lub pierwszy operator
  4. informację dotyczącą możliwych barier ze względu na niepełnosprawność
  5. potwierdzenie oddelegowania pracownika na szkolenie w IPCZD przez jednostkę, w której kandydat jest zatrudniony.

Prosimy o pobranie FORMULARZA WNIOSKU PO WER-SIMVID (załącznik nr 1), wypełnienie go, podpisanie i przesłanie skanu wraz z pozostałymi podpisanymi załącznikami pocztą elektroniczną na adres: power.simvid@ipczd.pl

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu PO WER

Załącznik nr 4 – Zakres danych powierzonych do przetwarzania

O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.