Szkolenia podstawowe w zakresie technik chirurgii minimalnego dostępu

Kurs jest przeznaczony dla lekarzy rezydentów i specjalistów w chirurgii dziecięcej i ogólnej, którzy nie posiadają żadnego przeszkolenia w chirurgii minimalnego dostępu lub posiadają doświadczenie na poziomie podstawowym. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zabiegów technikami minimalnego dostępu. Po odbyciu kursu uczestnicy projektu powinni wykazać się wiedzą teoretyczną: znajomością narzędzi i sprzętu endoskopowego ( w tym zasady bezpieczeństwa, jakich parametrów używać, itp.) znać zasady ergonomii w wideochirurgii, wiedzieć, jak zaplanować operację oraz wiedzą praktyczną: wykazać się umiejętnością posługiwania narzędziami laparoskopowymi w polu operacyjnym, umiejętnością szycia na poziomie podstawowym oraz wykonać samodzielnie operację appendektomii i cholecystektomii.

PODRĘCZNIK PODSTAWY CHIRURGII MINIMALNEGO DOSTĘPU

Liczba osób na 1 kursie: 10

Czas zajęć: 3 dni (24 godzin):

1. Zajęcia teoretyczne: 2 godz.

2. Zajęcia praktyczne: 21 godz. (18 nauki praktycznej na symulatorach + 3 warsztatów) –

87,5% czasu kursu

3. Egzamin: 1 godz.

Miejsce kursu: Ośrodek Symulacji Wideochirurgii.

Do dyspozycji osób uczestniczących będzie 5 zaawansowanych symulatorów medycznych przygotowanych do pracy zespołowej. W trakcie ćwiczeń na symulatorach dwóch uczestników będzie pracowało pod nadzorem jednego trenera.

Program kursu:

DZIEŃ PIERWSZY

1. Wykłady (2 godziny)

  1. Dlaczego chirurgia endoskopowa?
  2. Kompleksowe szkolenie w wideochirurgii.
  3. Podstawowe wyposażenie i narzędzia w wideochirurgii.
  4. Ergonomia w wideochirurgii i planowanie zabiegu wideochirurgicznego.
  5. Appendektomia laparoskopowa
  6. Cholecystektomia laparoskopowa
  7. Nauka posługiwania się narzędziami laparoskopowymi w polu operacyjnym.
  8. Nauka szycia w laparoskopii

2. Część praktyczna (5 godzin) – ćwiczenia praktyczne na zaawansowanych symulatorach medycznych

3. Podsumowanie – omówienie i przedyskutowanie trudności w nauce chirurgiiendoskopowej (zajęcia w formie warsztatów – 1 godzina)

DZIEŃ DRUGI

1. Warsztaty (1 godzina)

Warsztaty z umiejętności komunikacyjnych, psychologicznych podstaw pracy chirurga dziecięcego
z uwzględnieniem zagadnień związanych z zasadami równego traktowania kobiet i mężczyzn, osób
z niepełnosprawnościami oraz zapobiegania dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, tożsamość płciową
i orientację psychoseksualną.

2. Część praktyczna (6 godzin)

 Ćwiczenia praktyczne na zaawansowanych symulatorach medycznych

 Cholecystektomia laparoskopowa

Zaznajomienie się z anatomią obszaru pęcherzyka żółciowego, nauka zasad bezpiecznego preparowania struktur pęcherzyka żółciowego, identyfikacji dróg żółciowych oraz zdobycie wiedzy o zasadach bezpiecznego używania elektronarzędzi podczas operacji.

 Appendektomii laparoskopowa

Ćwiczone procedury obejmują przypadki z różnymi sytuacjami anatomicznymi (wyrostek robaczkowy Położony prawidłowo, zakątniczo), jak również różne stopnie zapalenia (proste lub zgorzelinowe). Symulacje powikłań, np. uraz tętnicy wyrostka, kątnicy czy moczowodu powodują, że ćwiczący jest przygotowany na każde powikłania. Ćwiczenie odpowiedniego użycia narzędzi chirurgicznych, takich jak stapler, pętla do zaopatrzenia kikuta wyrostka robaczkowego oraz bezpiecznego używania elektronarzędzi w polu operacyjnym.

3. Podsumowanie – omówienie i przedyskutowanie trudności w operacjach cholecystektomii i appendektomii (zajęcia w formie warsztatów 1 godzina)

DZIEŃ TRZECI

1. Ćwiczenia praktyczne (7 godzin)

Doskonalenie umiejętności chirurgicznych na symulatorach medycznych wybranych scenariuszy.

2. Egzamin (1 godzina)

Po ukończeniu szkolenia podstawowego uczestnik uzyska Certyfikat podstawowych umiejętności w zakresie wideochirurgii.