Piotr Buda

Tytuł naukowy: dr n.med.

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

OrcID No: 0000-0002-3891-4989

Krótka biografia:

 • w latach 2008-2009: podyplomowy staż lekarski w SPZOZ Szpital Grochowski w Warszawie
 • w latach 2009-2014: lekarz rezydent w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • od 2014 r.– (aktualnie): asystent naukowy w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • w 2016 r.: obrona pracy doktorskiej pt. „Ocena wpływu wybranych wskaźników prognostycznych na efekty leczenia u dzieci z wtórnymi zespołami hemofagocytarnymi” (promotor: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk)
 • autor lub współautor ponad 100 publikacji publikowanych w czasopismach/książkach polskich i zagranicznych z dziedziny pediatrii, immunologii, reumatologii, pneumonologii, chorób zakaźnych, neurologii, nefrologii, chorób metabolicznych, gastrologii (pełny spis publikacji: http://www.czd.pl/~expertus)
 • redaktor i współautor książki „Poradnik Dyżuranta–Pediatria” (wyd. Media-Press, Warszawa 2017, ISBN978-83-89809-36-0)
 • uczestnik ponad 50 konferencji oraz kongresów naukowych w kraju i zagranicą; udział czynny (wykładowca) i bierny (słuchacz)
 • laureat II nagrody na międzynarodowym sympozjum dot. Chorób lizosomalnych w Madrycie w kategorii Clinical Vignette w 2010r.
 • członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • członek „Klubu Pediatrów 35” Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z pediatrii (2015)
 • specjalizacja z reumatologii (2018)
 • staż w University Medical Center Hamburg Eppendorf, Klinika Hematoonkologii Dziecięcej – szkolenie z zakresu zespołów hemofagocytarnych (02.2012)
 • redaktor czasopisma medycznego „Standardy Medyczne – Pediatria” (2013-2017)
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD (2012-2017)
 • kurs „Przedsiębiorczy pracownik naukowy „EPRD Office for Economic and Regional Development (2013)
 • kurs „Global Research in Pediatrics Roadshow Workshop” (2013)

Zainteresowania badawcze:

 • zespoły uogólnionej reakcji zapalnej, zespół aktywacji makrofagów, zespół hemofagocytarny, zapalenia naczyń (w szczególności choroba Kawasaki), choroby autoimmunizacyjne oraz zespoły autozapalne, diagnostyka molekularna, immunologiczna

Kontakt:

e-mail: p.buda@ipczd.pl ; piotrbuda@gmail.com