Elżbieta Czarnowska

Tytuł naukowy: prof. dr hab. n. wet.

Imię i nazwisko: Elżbieta Czarnowska

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Zakład Patologii, Pion Zastępcy Dyrektora ds. Nauki

OrcID No: 0000-0002-1785-1405

Krótka biografia:

 • absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 1980 r. pracownik naukowy Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • od 2008r na stanowisku profesora, w latach 1997-2014 kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Zakładzie Patomorfologii Doświadczony diagnosta patologii ultrastrukturalnej komórek/tkanek w chorobach wieku dziecięcego
 • kierownik 12 projektów naukowych, kierownik zadania w projekcie EU (ARVD/C, 2000-2005), kierownik zadań w 3 projektach badawczo-rozwojowych i główny wykonawca w 10 projektach naukowych. Otrzymała 10 nagród naukowych
 • współautor: 4 patentów, 122 artykułów indeksowanych w pubmed (liczba cytowań 943).
 • od 1996 członek Working Group on Developmental Anatomy and Pathology (w tym w latach 2004 – 2010 Nucleus Member)
 • od 2004 członek Komitetu Nauki o Materiałach Wydziału Biomateriałów PAN, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • członek Reviewing Committee World Congress of Cardiology (2006) i European Congress of Cardiology (2006-2012).

 Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalistka w zakresie histologii i embriologii oraz struktury i patologii komórek/tkanek badanych technikami mikroskopowo-elekronowymi, mikroskopii konfokalnej i morfometrycznymi
 • szkolenia i badania naukowe: Academish Medish Center w Amsterdamie (1986), Wilhelmina Children Hospital w Utrechcie (1989),  Rijks Unversiteit te Leiden w Leiden (1989), Sick Children Hospital w Toronto (2001), Padua University w Padwie (2003, 2004).

Zainteresowania badawcze:

 • patologia mięśnia i naczyń krwionośnych serca  w niedokrwieniu, reperfuzji,  hypertrofii serca, zespole mtabolicznym, arytmogennej kardiomiopatii prawej komory, niewydolności serca
 • rozwój i biologia naczyń krwionośnych i limfatycznyach serca
 • biomateriały kardiologiczne i kostne

Kontakt:

e-mail: e.czarnowska@ipczd.pl