Projekt w IPCZD

Głównym badaczem projektu jest prof. dr hab. Piotr Socha.

W skład zespołu badawczego wchodzą:

  • Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii: dr Sebastian Więckowski, dr n. med. Wojciech Jańczyk, mgr Marcin Szary
  • Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego: prof. dr hab. Mieczysław Litwin, dr n. med. Łukasz Obrycki
  • Klinika Endokrynologii i Diabetologii: prof. dr hab. Mieczysław Szalecki, dr Marta Baszyńska-Wilk
  • Zakład Psychologii Zdrowia: mgr Karolina Gątarek
  • Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej: dr n. farm. Aldona Wierzbicka – Rucińska
  • Zakład Zdrowia Publicznego: mgr Aneta Kotowska, mgr Magdalena Góźdź, dr n. med. Zbigniew Kułaga (koordynator projektu w IPCZD).