Wojciech Jańczyk

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0002-6430-0788

Biografia:

  • wykształcenie wyższe medyczne – Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (2003 r.)
  • doświadczenie zawodowe w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania I Pediatrii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (od 2005 r.)

Kwalifikacje zawodowe i szkolenia

  • specjalizacje: Pediatria (2010), Gastroenterologia (2014); Gastroenterologia dziecięca (2017)
  • praca na tytuł doktora nauk medycznych (2016) – “Skuteczność oleju rybiego zawierajacego wielonienasycone kwasy omega-3 w leczeniu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci – badanie z randomizacją”
  • autor publikacji krajowych i zagranicznych, z listy filadelfijskiej. Czynny uczestnik konferencji naukowych w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe:

  • gastroenterologia I hepatologia dziecięca
  • szczególne zainteresowania w dziedzinie chorób wątroby u dzieci m.in. niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby, choroba Wilsona, zaburzenia autoimmunologiczne, fizjologia osi jelita-wątroba, powikłania otyłości itp.

Kontakt:

e-mail: w.janczyk@ipczd.pl