Programy publikowania otwartego

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2023

Ogólnodostępna wyszukiwarka indeksująca wykaz czasopism MEiN z dnia 17 lipca 2023 r.

Dostępne opcje obejmują wyszukiwanie wg:

– słów tytułu czasopisma,

– numerów ISSN,

– wskazanej dyscypliny czasopisma.

Dane wykazu z 17 lipca 2023 porównano z wykazem datowanym na 21 grudnia 2021 (z późniejszymi zmianami do 4 stycznia 2022), co pozwala na wyszukiwanie nowych czasopism na wykazie 2023, czasopism o zmienionej (zwiększonej, zmniejszonej) punktacji.

Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem https://expertus.com.pl w punkcie zatytułowanym “Czasopisma punktowane wg wykazu MEiN z 17 lipca 2023 / wyszukiwarka czasopism”.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism.