Programy publikowania otwartego

Springer Open Choice/Open Access

Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer.
Instrukcja korzystania z opcji Springer Open Access przez polskich autorów.

SCOAP3

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) – to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, finansujące publikowanie
w czasopismach w modelu Open Access. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum, nie ponosząc za to żadnych opłat indywidualnych. Lista czasopism należących do SCOAP3, w których można publikować: https://scoap3.org/phase2-journals/.
FAQs – pytania i odpowiedzi, informacje ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM.

Elsevier

Pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach naukowych zgłoszonych do licencji krajowej.
Aktualne szczegółowe informacje publikowane są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM.

Należy pamiętać o podaniu do opublikowania, przy zgłaszaniu pracy swojego numeru ORCID oraz prawidłowej afiliacji.