Monika Kowalczyk-Domagała

tytuł naukowy: dr n. med.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Kardiologii

OrcID No: 0000-0003-0067-1878

Krótka biografia:

 • adiunkt pediatrii i kardiologii dziecięcej
 • kierownikiem w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia w Klinice Kardiologii w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • absolwentka The International Heart School w Bergamo (Włochy)
 • publikacja ponad 118 artykułów (33 z IF, 6 indeksowanych w pubmed)
 • autor 4 rozdziałów w książkach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z pediatrii IIst, z kardiologii dziecięcej
 • badanie echokardiograficzne z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania (echokardiografia trójwymiarowa, ocena odkształcenia lewej i prawej komory w patologiach układu krążenia)
 • choroba Kawasakiego ze szczególnym uwzględnieniem powikłań kardiologicznych
 • profilaktyka i leczenie zmian zakrzepowych u dzieci z wrodzonymi i nabytymi wadami układu krążenia
 • kardioonkologia
 • podstawy statystyki
 • GCP
 • metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

 • prace badawcze i kliniczne poświęcone przede wszystkim chorobie Kawasakiego

Kontakt:

e-mail: m.kowalczyk@ipczd.pl