Aldona Wierzbicka-Rucińska

Tytuł naukowy:  dr n. farm.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

OrcID No: 0000-0002-9578-8894

Krótka biografia:

  • diagnosta laboratoryjny w Zakładzie Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IPCZD) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
  • udział w  projektach unijnych (CHOP, EARNEST, PERFECT, NUTRIMENTHE, EARLY Nutrition, Kids4Life)
  • prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci
  • publikacja ponad 80 recenzowanych artykułów (ok 40 indeksowanych w pubmed)
  • autor 4 rozdziałów w książkach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalizacja z laboratoryjnej diagnostyki medycznej i  zdrowia publicznego
  • inne kwalifikacje zawodowe: diagnostyka laboratoryjna w zakresie GCMS kwasów tłuszczowych, znajomość różnych technik laboratoryjnych np. elektroforeza, podstawy statystyki, GCP, metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

  • prace badawcze i kliniczne poświęcone były przede wszystkim niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby, rzadkim metabolicznym chorobom wątroby, zaburzeń metabolicznych w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym, otyłości w zakresie zapobiegania, biochemia, zaburzenia metabolizmu lipidów i makroenzymom

Kontakt:

e-mail: a.wierzbicka-rucinska@ipczd.pl